Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Blíži sa zbierka Halier sv. Petra potrebná na podporu misie Cirkvi

Už onedlho, na slávnosť apoštolov Petra a Pavla 29. júna, prípadne v nedeľu 27. júna, sa v Cirkvi na celom svete uskutoční tradičná zbierka „Halier sv. Petra“. Jej výťažky podporujú charitatívne projekty Svätého Otca i službu, ktorú miestnym Cirkvám po celom svete poskytuje Rímska kúria.

V čase krízy je táto pomoc veriacich ešte potrebnejšia a aj ten najmenší dar je cenným príspevkom na podporu charitatívnych diel a činností súvisiacich s magistériom Svätého Otca Františka, vyzýva Vatikán. Okrem výročnej zbierky organizovanej v kostoloch existuje v priebehu celého roka aj možnosť poslať finančný príspevok priamo prostredníctvom osobitnej internetovej stránky.

„Je dôležité spolupracovať, pretože je nemysliteľné, že misiu Cirkvi možno udržať bez príspevku veriacich. Hlásanie evanjelia po celom svete, so všetkým, čo to zahŕňa, predpokladá štruktúru podpory“. To sú slová prefekta Ekonomického sekretariátu, jezuitského pátra Juana Antonia Guerrera Alvesa z rozhovoru, ktorý poskytol edičnému riaditeľovi vatikánskych médií Andreovi Torniellimu.

Mala ekonomická kríza spôsobená pandémiou veľký vplyv na poslednú zbierku Halier sv. Petra?

„Už v posledných rokoch sme zaznamenali pokles výťažkov zo zbierky. V rozmedzí rokov 2015 a 2019 sa zbierka znížila o 23%. Okrem tohto zmenšenia boli v roku 2020, v prvom roku poznačenom COVIDom-19, príjmy nižšie o 18%. Je možné, že krízu spätú s pandémiou budeme cítiť aj tento rok. Niektoré prijaté dary majú konkrétne finálne určenie, iné sú darované Svätému Otcovi vo všeobecnosti. V roku 2019 mali výťažky z Haliera sv. Petra výšku 53,9 miliónov eur. ... 

V roku 2020 to bolo 44,1 miliónov.“

Prefekt Ekonomického sekretariátu vysvetľuje dôležitosť zbierky Halier sv. Petra:

„Ako povedal pápež František v jeho posolstve Pápežským misijný dielam, Cirkev vždy kráčala vpred vďaka milodaru vdovy, vďaka príspevku nespočetných osôb vďačných za dar viery, ktoré darujú toľko, koľko môžu. Už v počiatkoch Cirkvi sv. Pavol propagoval zbierku v prospech Cirkvi v Jeruzaleme (porov. 1 Kor 16,1). Apoštol vo svojich listoch dáva niekoľko kritérií zameraných na princíp jednoty rozličných komunít jedinej Cirkvi.“

Páter Guerrero Alves v rozhovore okrem iného vysvetlil, že straty spojené s kontroverzným investovaním do londýnskej nehnuteľnosti na Sloane Avenue nespadali do fondov Haliera sv. Petra. Informoval aj o stave fondu Haliera sv. Petra: V roku 2015 dosahoval výšku 319 miliónov eur, v závere roku 2020 bol jeho stav približne 205 miliónov eur.

„V posledných rokoch sa použilo priemerne o 19 miliónov eur viac než koľko sa získalo“, uviedol prefekt Ekonomického sekretariátu. Vysvetlil aj systém správy fondov Haliera sv. Petra a ďalšie súvislosti:

„Dary zo zbierky Halier sv. Petra boli až do konca minulého roka zbierané, riadené a spravované Štátnym sekretariátom. V decembri 2020 bolo zverejnené Motu proprio, ktorým sa fondy presunuli pod úrad s názvom APSA - Správa majetku apoštolskej stolice.

Čo sa týka zbierky, jej veľká časť sa koná v kostoloch na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna. V minulom roku sa v mnohých krajinách v dôsledku uzavretia kostolov kvôli pandémii zbierka presunula na 4. október, na sviatok sv. Františka. Tento rok sa opäť uskutoční na sviatok sv. Petra.

Jednotlivé kostoly posielajú výťažok zbierky diecézam, diecézy ho posielajú nunciatúram, ktoré ho posielajú do Ríma. Mnohí veriaci prispievajú i priamo, prostredníctvom internetovej stránky alebo priamym prevodom na účty IOR (Vatikánskej banky).

Správu, administráciu fondu a výnosov má teraz v kompetencii APSA, aj keď samozrejme, Štátny sekretariát, ktorý prostredníctvom nunciatúr lepšie pozná potreby cirkví a krajín, určuje projekty pomoci. Kontrolu príjmov a výdavkov má na starosti Ekonomický sekretariát, kde sa teraz nachádza Úrad Haliera sv. Petra.“

-zk-

25 júna 2021, 15:16