Hľadaj

Arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ (jan. 2020) Arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ (jan. 2020) 

Arcib. Cyril Vasiľ bol menovaný do Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry

Svätý Otec vymenoval na päťročné obdobie členov Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Medzi dvanástimi osobnosťami rôznych národností z radov kardinálov, arcibiskupov a biskupov je aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena košickej gréckokatolíckej eparchie.

V zozname menovaných sú štyria kardináli: Joseph William Tobin CSsR, arcibiskup Newarku v USA; James Michael Harvey, arcikňaz Pápežskej baziliky sv. Pavla za hradbami; Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery a Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov.

Pápež František zároveň vymenoval aj siedmich referentov Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry z radov akademických odborníkov v oblasti kánonického práva latinskej cirkvi i východných katolíckych cirkví.

-jb-

21 júna 2021, 13:40