Hľadaj

Začala sa májová modlitbová reťaz za skončenie pandémie

Pred starobylou ikonou Panny Márie Pomocnice otvoril pápež František v sobotu 1. mája v Bazilike sv. Petra májovú ružencovú reťaz skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.

Za účasti stovky veriacich v Gregoriánskej kaplnke v pravej lodi baziliky sa Svätý Otec o 18. hodine zapojil do modlitby slávnostných ružencových tajomstiev, ktoré sa predmodlievali laici.

Májová ružencová reťaz má biblické motto 

zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“. Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie do nej pozvala 30 vybraných mariánskych pútnických miest piatich kontinentov, odkiaľ sa budú denne konať televízne a internetové prenosy.

Po večernom úvode vo Vatikáne modlitba pokračovala vo Walsinghame v oblasti Norfolk na východe Anglicka. Mariánska úcta vo Walsinghame sa viaže na udalosť v roku 1061, keď sa tam Panna Mária opakovane zjavila urodzenej dáme Richeldis. Svätyňa, ktorej v roku 2016 pápež František udelil titul baziliky minor, je stavba z roku 1922 stojaca na mieste starobylej kaplnky zničenej v roku 1538 Henrichom VIII. Osobitný úmysel prvého dňa modlitbovej reťaze bol za duše všetkých zosnulých.

V nedeľu 2. mája  bude modlitbová reťaz pokračovať v nigérijskom Elele s prenosom opäť o 18. hodine. V pondelok to bude z Čenstochovej a v utorok z Nazareta a postupne z ďalších pútnických miest.

-jb-

Zostrih z duchovnej atmosféry slávenia
01 mája 2021, 19:16