Hľadaj

Z návštevy pápeža Františka v Centre Astalli v Ríme (10. sept. 2013) Z návštevy pápeža Františka v Centre Astalli v Ríme (10. sept. 2013) 

Vyšlo posolstvo ku Dňu migrantov 2021: „Smerom k stále väčšiemu «my»“

Vo štvrtok 6. mája predstavili vo Vatikáne Posolstvo pápeža Františka k 107. ročníku Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 26. septembra 2021. Téma, ktorá bola zverejnená vo februári tohto roku, vychádza z encykliky Fratelli tutti: „Smerom k stále väčšiemu «my»“.

V úvode Posolstva k 107. svetovému dňu migrantov a utečencov pápež František vysvetľuje tému citátom encykliky: „Keď sa raz pominie zdravotná kríza, najhoršou reakciou by bolo ešte viac upadnúť do horúčkovitého konzumizmu a nových foriem egoistickej sebaochrany. Kiež by napokon už neboli «tí druhí», ale boli sme iba «my»“ (Fratelli tutti, 35).  „Tým som chcel naznačiť jasný horizont našej spoločnej cesty v tomto svete,“ dodáva Svätý Otec v úvodnom vysvetlení.

Text posolstva sa člení do štyroch čiastkových tém: 1. História „my“, 2. Cirkev stále väčšmi katolícka, 3. Svet stále viac inkluzívny, 4. Sen má začiatok.  V témach rozvíja pápež reflexiu, že v období, v ktorom „uzatvorené a agresívne nacionalizmy a radikálny individualizmus odstraňujú alebo rozdeľujú toto «my» tak vo svete ako i v Cirkvi“, treba snívať o „farebnej budúcnosti“. Tou je podľa jeho slov Cirkev, ktorá stále viac začleňuje migrantov a utečencov iných vyznaní, aby sa rozvinul ekumenický a medzináboženský dialóg, v ktorom by bol svet „obohatený o rozmanitosť a medzikultúrne vzťahy“ a hranice sa pretvorili na „privilegované miesta stretnutia“.

Obsah posolstva, datovaného na sviatok svätých Filipa a Jakuba 3. mája, zhŕňa na záver Svätý Otec slovami osobitnej modlitby.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

06 mája 2021, 22:09