Hľadaj

Kniha „Most s Čínou – pápež a apoštolská delegácia v Pekingu (1919-1939)“ Kniha „Most s Čínou – pápež a apoštolská delegácia v Pekingu (1919-1939)“  

Vyšla kniha Most s Čínou s predslovom kardinála Parolina

Kardinál Pietro Parolin napísal predslov k novej publikácii o histórii vzťahov medzi Svätou stolicou a Čínou v rokoch 1919-1939.

Knihu s názvom „Most s Čínou – pápež a apoštolská delegácia v Pekingu (1919-1939)“ napísal Adel Afif Nasr. Diecézny kňaz pôvodom z Libanonu pôsobí v Taliansku  a je postulátorom kauzy blahorečenia kardinála Celsa Costantiniho – ktorý bol prvým apoštolským delegátom v Číne, a to za pontifikátu Pia XI.

Vatikánsky štátny sekretár v predslove stručne načrtáva dejiny úzkych vzťahov medzi pápežmi a komunitou katolíkov v Číne, pričom osobitne analyzuje rolu kardinála Celsa Costantiniho.

Na margo novej publikácie a vzťahov Svätej stolice s Čínou kardinál Parolin píše:

„Aj aktuálne okolnosti nám predkladajú urgentnosť vzájomného poznávania sa a konštruktívneho dialógu. Vyjadrujem nádej, že táto práca bude predstavovať krok vpred v tomto zmysle.“

-zk-

15 mája 2021, 15:32