Hľadaj

Švajčiarska garda sa rozšírila o 34 členov, Vatikán navštívil prezident Parmelin

Vatikán žil vo štvrtok 6. mája prítomnosťou Švajčiarov. Rady Pápežskej švajčiarskej gardy sa rozšírili o 34 nových členov, ktorí na Nádvorí sv. Damaza v podvečerných hodinách zložili slávnostnú prísahu. Svätý Otec pri tejto príležitosti prijal aj oficiálnu návštevu prezidenta krajiny.

Svoj veľký deň začali členovia gardy spoločne v Bazilike sv. Petra slávením svätej omše s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Pápež František sa počas predpoludnia stretol pri osobitnej audiencii s prezidentom Švajčiarskej konfederácie Guy Parmelinom s manželkou a sprievodom. Po audiencii u pápeža v Sále bibliotéky absolvoval prezident Parmelin rozhovory s predstaviteľmi Štátneho sekretariátu kard. Parolinom a Mons. Gallagherom.

Ako informuje komuniké Tlačového strediska svätej stolice, v kontexte nedávnej storočnice obnovenia vzájomných diplomatických vzťahov potvrdili v rámci rozhovoru plodnú spoluprácu a vyjadrili vôľu posilňovať ju v hlavných medzinárodných otázkach a v oblastiach spoločného záujmu.

Pred poludním prijal Svätý Otec členov Pápežskej švajčiarskej gardy spolu s ich príbuznými na spoločnej audiencii v Klementínskej sále. Pri stretnutí s nimi hovoril o dôležitosti špeciálnej služby, akú Švajčiarska garda koná pre pápeža a Svätú stolicu a pre dobro celého spoločenstva Cirkvi. Venoval pozornosť aj osobnému rozmeru povolania každého jednotlivého člena, keď uviedol:

„Pán neraz volá niektorých spomedzi vás nasledovať ho po ceste kňazstva alebo zasväteného života, keď nachádza ochotnú a pripravenú pôdu, zušľachtenú práve počas doby služby v Garde. Iní zase nasledujú povolanie do manželstva a vytvoria si vlastnú rodinu.

Ďakujem spolu s vami Pánovi, pôvodcovi všetkého dobra, za rozličné dary a rozličné povolania, ktoré vám zveruje, a modlím sa, aby aj tí, ktorí teraz začínajú svoju službu, mohli naplno odpovedať na Kristovo volanie, nasledujúc ho s vernou veľkodušnosťou.“       

Slávnosná prísaha - videozáznam

Slávnostný akt prísahy sa konal o 17. hodine na Nádvorí sv. Damaza pod oknami Apoštolského paláca. Tradičná ceremónia plná farieb a hudby prebiehala pod velením hlavného veliteľa gardy Christopha Grafa, za prítomnosti švajčiarskej štátnej delegácie vedenej hlavou štátu, prezidentom Guy Parmelinom s manželkou. Zo strany Svätej stolice bol prítomný substitút Štátneho sekretariátu arcibiskup Edgar Peña Parra a ďalší členovia Rímskej kúrie.

Po úvodnom nástupe gardy v slávnostných rovnošatách s brnením, halapartňami a červenými perami na prilbách, plukovník Christoph Graf privítal prítomných hostí, oficiálne delegácie i príbuzných nováčikov. V kontexte prebiehajúceho Roka sv. Jozefa pripomenul novým členom skladajúcim prísahu jeho vzor: hoci sv. Jozef nebol mužom mnohých slov, neváhal však pomáhať a slúžiť vždy keď to bolo potrebné.  

Za prítomnosti delegácií vrchný veliteľ Graf 

spomenul aj súčasnú veľkú výzvu vybudovať v najbližších rokoch pre Švajčiarsku gardu nové kasárne namiesto starých budov, ktoré čaká zbúranie. Poďakoval všetkým, ktorí projekt podporili a vyjadril nádej na jeho ďalšiu podporu vo Švajčiarsku i vo Vatikáne.

Po duchovnom slove kaplána gardy Thomasa Widmera o význame prísahy ju každý z nováčikov predniesol silným hlasom s rukou na zástave. Každý z 34 nových gardistov prisahal v materinskej reči, v niektorom zo štyroch jazykoch Švajčiarska, počnúc nemčinou, cez francúzštinu, taliančinu až po rétorománčinu. Slávnosť uzavreli koncertné skladby v podaní dychovej hudby Švajčiarskej gardy.

-jb-

07 mája 2021, 12:41