Hľadaj

Pozitívny ohlas májovej ružencovej reťaze mariánskych svätýň

Májová ružencová reťaz pútnických svätýň za ukončenie pandémie sa stretla s dobrým ohlasom, spojila komunity i rodiny. „Početní veriaci píšu, aby vyzdvihli dôležitosť spojenia s pápežom pri modlitbe ruženca a obnovenia praxe modlitby ruženca v rodine“ – hovorí predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. Spätná väzba podľa jeho slov dosvedčuje veľký význam tejto iniciatívy.

Modlitbová iniciatíva na úmysel skončenia pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života je organizovaná z vôle Svätého Otca Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie. Prostredníctvom priamych prenosov spája denne veriacich celého sveta s vybranými mariánskymi pútnickými svätyňami.

Svätý Otec František to všetko sleduje s veľkou radosťou, uviedol predseda pápežskej rady Mons. Fisichella v rozhovore pre vatikánske médiá. Ako prezradil, keď informoval  pápeža aj o zapojení sa istého počtu komunít z prostredia protestantov zistil, že „pápež sa už prv stretol s touto tradíciou, typickou predovšetkým pre skupiny, ktoré žijú v hraničných oblastiach s národmi Východu“.

Z ďakovných listov, ktoré prišli do Vatikánu od veriacich v prvom májovom týždni vyplýva, že mariánska pobožnosť sa vďaka tomuto spojeniu stáva centrom domácich i komunitných spoločenstiev, skonštatoval Mons. Fisichella. Ako uviedol, okrem 30 oficiálnych miest sa na maratóne spontánne zúčastňujú i mnohé iné, aj malé svätyne.  

Pozitívum využitia médií vidí aj v tom, že vďaka internetu sa veriaci môžu i napriek pandémii dostať na pútnické miesta, ktoré by inak nikdy nenavštívili: „Vďaka médiám sme opäť pochopili, aké sú pre evanjelizáciu kľúčové,“ hovorí o pútnických svätyniach Mons. Fisichella.

Predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu ďalej prezradil že už prichádzajú početné žiadosti o účasť na záverečnej modlitbe ružencového maratónu.  Svätý Otec ju bude viesť vo Vatikánskych záhradách 31. mája o 18. hodine. „Dúfame predovšetkým, že bude pekné počasie, pretože slávenie sa bude konať vonku,“ dodal Mons. Fisichella, zatiaľ bez upresnenia konkrétneho miesta, ktoré sa môže aj líšiť od zvyčajného priestranstva pred vatikánskou Lurdskou jaskynkou.

-mh, jb-

12 mája 2021, 11:58