Hľadaj

Obraz Panny Márie, Rozväzovateľky uzlov Obraz Panny Márie, Rozväzovateľky uzlov 

Májový ruženec uzavrie Svätý Otec pred obrazom Rozväzovateľky uzlov

Pápež František ukončí v pondelok 31. mája ružencovú reťaz za ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Urobí tak modlitbou ruženca vo Vatikánskych záhradách o 17.45.

O programe záverečného momentu ružencovej štafety informovala Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie, ktorá iniciatívu organizuje. Svätý Otec František sa bude na záver mariánskeho mesiaca máj modliť pred svojím obľúbeným obrazom Panny Márie, Rozväzovateľky uzlov.

Originál tohto osobitného vyobrazenia Panny Márie sa nachádza v bavorskom Augsburgu. Ide o olejomaľbu na plátne, ktorú vytvoril nemecký maliar Johann Georg Melchior Schmidtner okolo roku 1700. V súčasnosti sa obraz nachádza v Kostole sv. Petra v Perlachu, v centrálnej časti mesta Augsburg.

Pápež František si osvojil úctu k Panne Márii ako Rozväzovateľke uzlov počas svojho pobytu v Nemecku. Priniesol si ju do rodnej Argentíny, kde ju šíril v Buenos Aires i po celej krajine. Maľba zobrazuje Pannu Máriu, ktorá rozväzuje uzly na bielej stuhe pridŕžanej dvoma anjelmi. Okolie vypĺňajú biblické scény ako symboly nádeje, milosrdenstva a víťazstva nad zlom.

Verne namaľovanú kópiu pôvodného obrazu známeho po celom Bavorsku prinesie do Ríma augsburský biskup Mons. Bertram Johannes Meier ako dar pre pápeža, ktorý sám určí, kde bude umiestnená.

Ilustračná snímka: Svätý Otec často predstavuje obraz hosťom v Dome sv. Marty
Ilustračná snímka: Svätý Otec často predstavuje obraz hosťom v Dome sv. Marty

Päť desiatkov - päť uzlov - päť modlitbových úmyslov

Pred obrazom Panny Márie - Rozväzovateľky uzlov  sa modlitby ruženca v pondelok 31. mája zameria na „rozuzlenie“ utrpení, ktoré zväzovali svet v tomto čase zdravotnej krízy, ale tiež krízy ekonomickej, psychologickej a krízy sociálnych vzťahov. Pápež František predloží Panne Márii päť modlitbových úmyslov ako päť „uzlov“ na rozviazanie.

Prvý uzol na rozviazanie je zranený vzťah, samota a ľahostajnosť, ktoré sa v tejto dobe prehĺbili. Druhým uzlom je nezamestnanosť, s osobitným zameraním na mladých, ženy a otcov rodín a tých, ktorý sa snažia brániť svojich zamestnancov. Tretí uzol predstavuje drámu násilia, obzvlášť toho, ktoré vyviera v rodine, doma, medzi domácimi stenami, voči ženám, alebo ktoré vzrástlo kvôli sociálnemu napätiu vytvorenému z neistoty krízy.

Štvrtý uzol odkazuje na ľudský pokrok, ktorý má vedecký výskum podporovať, a využívať objavy tak, aby boli prístupné pre všetkých, najmä pre najslabších chudobných. Napokon piaty uzol sa týka pastoračnej oblasti. Aby miestne cirkvi, farnosti, oratóriá, pastoračné a evanjelizačné centrá nachádzali entuziazmus a nový rozvoj v celom pastoračnom živote. Aby sa mladí ľudia mohli sobášiť a budovať rodinu a budúcnosť.

Záverečné modlitbové stretnutie májovej štafety

Slávenie modlitby ruženca sa začne slávnostnou procesiou s obrazom Panny Márie Rozväzovateľky uzlov pod vedením augsburského biskupa Mons. Meiera, ktorý umiestni ikonu na miesto, ktoré sa jej dostane vo Vatikánskych záhradách.  V procesii budú kráčať aj deti z Viterba, ktoré prijali prvé sväté prijímanie, ďalej mladí birmovanci z farnosti sv. Dominika, tiež skautská skupinka z Ríma, ako i zástupcovia rodín a niektorých reholí.

Ikonu Panny Márie ponesie mládež zo Združenia sv. Petra a Pavla so strážou Švajčiarskej gardy a Vatikánskeho žandárskeho zboru a svojím spevom bude procesiu sprevádzať Zbor Rímskej diecézy. Na konci modlitby ruženca sa uskutoční obrad korunovácie obrazu Panny Márie.

V záverečný deň mája o 17.45 budú v živom internetovom spojení s modlitbou vo Vatikánskych záhradách skupiny zhromaždené v mariánskych pútnických svätyniach sveta, ktoré sa budú modliť ruženec so Svätým Otcom Františkom. Ide o francúzsku svätyňu v Nanterre, nemeckú svätyňu Schönstattskej Madony vo Vallendare, ďalej je to svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v Kibehu v Rwande, čilská svätyňa Maipú v Santiagu, škótska svätyňa Lurdskej Panny  Márie v Carfine, paraguajská svätyňa v Caacupé a z Talianska sa pripojí k modlitbe Svätyňa Našej Panej dobrého zdravia v pobrežnom meste La Spezia.

-mh-

27 mája 2021, 13:19