Hľadaj

Lotyšský prezident navštívil Vatikán a zúčastnil sa na Európskej púti

V pondelok 10. mája dopoludnia Svätý Otec prijal na audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne oficiálnu štátnu návštevu prezidenta Lotyšskej republiky Egilsa Levitsa. Lotyšský prezident absolvoval aj stretnutie so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, sprevádzaným Mons. Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi.

Ako sa uvádza v komuniké, „v rámci srdečných rozhovorov vyjadrili potešenie nad dobrými bilaterálnymi vzťahmi, pamätajúc na storočnicu diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Lotyšskom. Bol skonštatovaný zásadný príspevok kresťanskej viery a Katolíckej cirkvi k rozvíjaniu autentického humanizmu, otvoreného pre duchovný rozmer, pre ochranu dôstojnosti človeka a rodiny“.

Témou rozhovoru prezidenta Egilsa Levitsa s vatikánskymi predstaviteľmi boli aj otázky spoločného záujmu v medzinárodnom i regionálnom rozsahu. Pri stretnutí „potvrdili vôľu spolupracovať na hľadaní spoločného dobra a podporovaní takej kultúry, ktorá napomáha pokoju a bratstvu medzi národmi“.

Účasť Lotyšska na Európskej púti v Ríme - Iter Europaeum

Lotyšský prezident sa v predchádzajúci deň v Ríme zúčastnil na slávnostnom otvorení Európskej púte vo Večnom meste – Iter Europaeum. Symbolicky  to bolo v Deň Európy, ktorý je každoročnou pripomienkou odkazu osobnosti Roberta Schumana a ďalších, ktorí stavali zjednocovací proces na kresťanských koreňoch.

Otváracej svätej omši Európskej púte v nedeľu napoludnie predsedal v Lateránskej bazilike vikár Svätého Otca pre mesto Rím kardinál Angelo De Donatis. Prvá etapa putovania viedla z Lateránu smerom ku Koloseu, kde sa nachádza bazilika zasvätená štyrom neznámym mučeníkom ranej Cirkvi v Ríme (Quattro Coronati). Práve tento kostol si zvolilo Lotyšsko ako posvätné miesto v Ríme, ktoré je spojené s jej históriu.

Ďalšie zastavenia pokračovali v Bazilike sv. Klementa s hrobom sv. Cyrila, kde bolo sprievodcom zastupiteľstvo Českej republiky pri Svätej stolici. Prvý deň Európskej púte sa uzavrel v kostole Santo Stefano Rotondo na vŕšku Celio, kde bola hostiteľom maďarská komunita vo Večnom meste. 

Púť Iter Europaeum ako duchovno-kultúrne podujatie zorganizované pri 50. výročí nadviazania diplomatických vzťahov medzi Európskou úniou a Svätou stolicou, bude pokračovať každú nedeľu až do 27. júna, keď sa zakončí práve na slovenskej pôde, v znamení sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu.

-jb-

10 mája 2021, 23:00