Hľadaj

Zo slávnosti Corpus Domini v roku 2020 vo Vatikánskej bazilike Zo slávnosti Corpus Domini v roku 2020 vo Vatikánskej bazilike 

Božie Telo bude pápež František sláviť v nedeľu 6. júna vo Vatikáne

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude pápež František sláviť tak, ako je to zvykom v Taliansku, čiže preloženú na nedeľu 6. júna. Ako dnes informoval majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini, Svätý Otec bude predsedať eucharistickému sláveniu o 17.30 pri Oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra za obmedzenej účasti veriacich.

Pripomeňme, že minulý rok sa Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi konala vo Vatikánskej bazilike výnimočne v dopoludňajších hodinách, keďže pripadla na nedeľu. Bola s limitovanou účasťou veriacich, v zadnej lodi chrámu a bez procesie, s eucharistickou adoráciou pred Oltárom katedry.

V predchádzajúcich rokoch celebroval pápež František Corpus Domini vo farnostiach: v roku 2019 vo štvrti Casal Bertone, v roku 2018 v Ostii. V prvých piatich rokoch pontifikátu slávieval pred Lateránskou bazilikou s procesiou k Bazilike Santa Maria Maggiore.

-jb-

31 mája 2021, 12:56