Hľadaj

Veľkonočná nedeľa v Bazilike sv. Petra s ružami z Holandska

Svätú omšu Veľkonočnej nedele 4. apríla slávil pápež František o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike pri Oltári katedry s kardinálmi a členmi Rímskej kúrie a veriacimi prítomnými v zadnej lodi chrámu.

Ako zvyčajne veľkonočná omša prebiehala v slávnostnej forme s použitím kadidla a účasťou speváckeho zboru. Vo Veľkonočnej oktáve atmosféru v bazilike dotvára kvetinová výzdoba, v ktorej dominujú ruže v jemných tónoch žltej, ružovej a bielej farby.

Po tom, ako sa minulý rok z dôvodu pandémie 

prerušilo tradičné vyzdobovania Vatikánskeho námestia, sa pestovatelia z Holandska opäť vrátili k tradícii zasielania tohto daru pre Svätého Otca. Okrem výzdoby interiéru baziliky obdarili zásielkou ruží aj domovy pre seniorov vo Večnom meste.   

Slávenie v sebe spojilo symboliku kresťanského západu i východu. Pri slávnostnom vstupe si Svätý Otec uctil ikonu vzkrieseného Pána sediaceho na tróne. V latinskom aj gréckom slávnostnom prednese zaznelo evanjelium z 20. Jánovej kapitoly o dvojici apoštolov bežiacich k prázdnemu hrobu po zvesti prinesenej Máriou Magdalénou.

Ako je zvykom pri tejto príležitosti, namiesto homílie zachoval Svätý Otec chvíľu ticha na rozjímanie. Pri eucharistickej modlitbe v latinskom jazyku boli hlavnými koncelebrantmi kardináli Re a Sandri.

Videozáznam svätej omše

Svätý Otec verejne poďakoval kardinálovi Comastrimu

V závere slávenia Svätý Otec spontánnymi slovami pozdravil nového duchovného správcu Baziliky sv. Petra kardinála Maura Gambettiho a zaželal mu „zdarnú službu v chráme tak významnom pre svet“. Taliansky minorita bol vymenovaný len nedávno za duchovného správcu (arcikňaza) Baziliky sv. Petra a vikára pre Vatikánske mesto.

Svätý Otec pri tejto príležitosti zároveň vyslovil 

srdečnú vďaku kardinálovi Angelovi Comastrimu, ktorý po 16 ročnej službe arcikňaza baziliky ako 78-ročný odovzdal tento úrad svojmu nástupcovi:

„Veľká vďaka, kardinál Comastri, ďakujem Vám za Vašu pastoráciu, za Vašu duchovnosť, za Vaše kázne, za Vaše milosrdenstvo. Nech Pán odmení všetku Vašu prácu.“

Na záver pápež František poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom a krásnom priebehu všetkých slávení Svätého týždňa:

„Ďakujem všetkým, ktorí pracujú tu v Bazilike sv. Petra, zboru, miništrantom, lektorom, diakonom..., všetkým! Veľká vďaka!“

Pripomeňme, že počas dní Trídua i pri slávnosti Veľkonočnej nedele mali v tíme vatikánskych ceromoniárov pod vedením Mons. Guida Mariniho dôležité úlohy slovenskí kňazi Mons. Ján Dubina a Mons. Ľubomír Welnitz.

Veľkonočné posolstvo a požehnanie Urbi et Orbi

Na poludnie sa pápež František prihovoril s Veľkonočným posolstvom a udelil apoštolské požehnanie mestu Rím a celému svetu - Urbi et Orbi, spojené s možnosťou získania odpustkov. Posolstvo predniesol za prítomnosti dvoch stoviek veriacich, stojac pred Oltárom katedry pri zapálenej veľkonočnej svieci. Pri liturgickom úvode k latinskému požehnaniu mu po prvý raz asistoval nový arcikňaz baziliky kardinál Mauro Gambetti.

Obsah Veľkonočného posolstva Svätého Otca prinášame v samostatnom článku.

Už po druhý rok sa Veľká noc z dôvodu pandémie slávila vo Vatikáne s obmedzenou účasťou veriacich. Celé Taliansko je počas troch sviatočných dní „červenou zónou“ s obmedzeným pohybom. Priamy prenos Vatican Media preberalo 170 televízií z celého sveta, vrátane slovenských médií. Počnúc touto Veľkou nocou Dikastérium pre komunikáciu Svätej stolice začalo s pravidelným tlmočením priamych prenosov príhovorov Svätého Otca do posunkovej reči.

Videozáznam Urbi et Orbi

-jb-

Aktualizované: 4.4.2020, 13:31

04 apríla 2021, 11:18