Hľadaj

Logo kunkurzu Christmas contest Logo kunkurzu Christmas contest 

Vatikán a saleziáni pozývajú mladých tvoriť hudbu s posolstvom Vianoc

Vatikán spolu so saleziánmi v stredu 28. apríla prezentovali nový projekt, ktorý má dať príležitosť mladým ľuďom rozvíjať svoj hudobný talent a kreativitu v službe Dobrej zvesti. Tzv. „Christmas contest“ má stimulovať mladých k skladaniu originálnych vianočných skladieb a piesní. Víťazi súťaže budú môcť vystúpiť so svojimi dielami na tradičnom Vianočnom koncerte vo Vatikáne.

Projekt dnes v Sále Marconi na pôde Vatikánskeho rozhlasu virtuálnou formou predstavili jeho organizátori. Pápežskú nadáciu Gravissimum educationis reprezentoval jej predseda kardinál Giuseppe Versaldi a združenie Misie Dona Bosca (Missioni Don Bosco) hlavný predstavený saleziánov Don Ángel Fernández Artime.

Konkurzu sa môžu zúčastniť mladí vo veku 16-35 rokov, jednotlivci i skupiny. O skladbách bude rozhodovať odborná porota.

Ako sa uvádza na internetovej stránke projektu Christmas contest, „mladí účastníci konkurzu sú pozvaní tvoriť originálnu hudbu a piesne inšpirované životom, láskou, pokojom a svetlom, čiže k tomu, aby prostredníctvom svojho umenia vyjadrili tradičné hodnoty Vianoc. ... Kľúčovými slovami projektu sú: partnerstvo a zdravá kreativita. Neexistuje tu súťaženie či preteky, ale jednota hudby, štýlov a rozličných hudobných žánrov spojených s novými generáciami, ktoré majú v rukách budúcnosť planéty“.

Ako ďalej uvádzajú organizátori, „či už ide o klasiku, džez, rock, gospel, reggae či rap, nezáleží na žánri, dôležité je komunikovať!“

Projekt má aj dobročinný charakter. V priebehu prezentácie sa hovorilo o misijných a dobročinných dielach oboch organizácií na pomoc mladým v Konžskej demokratickej republike, ktorým poputuje i výťažok z Vianočného koncertu.

Inšpiráciou k vytvoreniu projektu Christmas contest bol samotný pápež František. Ten sa viackrát vyjadril, že výchova a vzdelávanie môže urobiť svet lepším a vyzýva k načúvaniu mládeži. Umelcom, ktorí minulý rok vystúpili na Vianočnom koncerte vo Vatikáne, povedal: „Aj uprostred zmätku spôsobeného pandémiou vaša kreativita môže vytvárať svetlo“. Takto sa zrodil Chistmas contest - uvádzajú organizátori – rozhodli sme sa investovať do výchovy a vzdelávania, dať hlas mladým a plodiť svetlo za pomoci kreatívnosti!“

-zk-

28 apríla 2021, 12:36