Hľadaj

Kardinál Comastri pri poludňajšej modlitbe pred oltárom sv. Jozefa (snímka z nov. 2020) Kardinál Comastri pri poludňajšej modlitbe pred oltárom sv. Jozefa (snímka z nov. 2020)

Pokračujú prenosy poludňajšieho ruženca z Vatikánskej baziliky

Vo Vatikánskej bazilike sa od 17. apríla opäť obnovila médiami prenášaná poludňajšia mariánska modlitba. Vedie ju tak ako v minulosti kardinál Angelo Comastri, dnes už emeritný arcikňaz Baziliky sv. Petra.

Po prerušení v lete minulého roka táto mariánska modlitba, ktorej živé prenosy sa stretli s veľkou obľubou u veriacich, pokračovala v krátkom období od 12. novembra do 30. decembra. Od dnešnej soboty poludňajšie modlitby pokračujú opäť pod vedením kardinála Comastriho, a to od pondelka do soboty vždy o 12. hodine, a to ako obvykle i cez televízny a internetový prenos.

V Roku sv. Jozefa kardinál Comastri vedie poludňajšiu modlitbu pred sochou Madony pri oltári sv. Jozefa v ľavej priečnej lodi baziliky. Po mariánskej antifóne – vo Veľkonočnom období „Raduj sa, nebies kráľovná“ – pokračuje modlitbou ruženca s rozjímavými podnetmi, Loretánskymi litániami a modlitbou na úmysel Svätého Otca. Záver približne polhodinovej modlitby tvorí požehnanie.

Pripomeňme, že 77-ročného kardinála Angela Comastriho medzičasom vystriedal v úrade arcikňaza Baziliky sv. Petra a zároveň aj vikára pre Mesto Vatikán a riaditeľa Dielne sv. Petra (Fabbrica di San Pietro) kardinál Mauro Gambetti z rehole minoritov. Svätý Otec ho vymenoval do tejto služby 20. februára 2021.

-mh-

17 apríla 2021, 12:48