Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež František vydal smernicu o transparentnosti a prevencii korupcie

Vatikán zavádza do praxe ďalšie preventívne opatrenia proti korupcii. Všetci pracovníci na riadiacich postoch budú podpisovať prehlásenie o bezúhonnosti a všeobecne sa zakazuje prijímať v súvise s funkciou dary v hodnote viac ako 40 eur.

„Vernosť v drobných veciach súvisí, ako hovorí Písmo, s vernosťou vo veciach významných“ (porov. Lk 16,10). Týmito slovami začína nová legislatívna smernica pápeža Františka v podobe Motu proprio o transparentnosti v správe verejných financií.

Dokument podpísaný 26. apríla 2021 nadväzuje na kódex o verejných zákazkách vydaný 19. mája 2020. Požaduje od riadiacich pracovníkom a správcov majetku, aby deklarovali svoju bezúhonnosť a každé dva roky podpisom potvrdili, že nie sú odsúdení ani vyšetrovaní vo veci terorizmu, prania špinavých peňazí či daňových únikov.

Nesmú mať majetky v daňových rajoch ani investovať do spoločností, ktoré podnikajú v rozpore s náukou Cirkvi. Nikto zo zamestnancov Rímskej kúrie a Mestského štátu Vatikán nesmie z titulu úradu prijať „dar alebo iné výhody“ v hodnote presahujúcej 40 eur.

Ako sa vysvetľuje v dokumente, Svätá stolica ako signatár Dohovoru OSN proti korupcii (tzv. Meridská konvencia) sa takýmto spôsobom prispôsobuje normám a osvedčeným dobrým praktikám na medzinárodnej úrovni. Tie požadujú od jednotlivcov, ktorí zastávajú kľúčové úlohy vo verejnom sektore, osobitné povinnosti transparentnosti na predchádzanie konfliktu záujmov, protekčným praktikám a korupcii všeobecne.

Povinnosť vyhlásenia o bezúhonnosti sa bude vo Vatikáne týkať jednak tých, ktorí sú klasifikovaní na funkčných úrovniach C, C1, C2 a C3 (t.j. od hlavných vedúcich dikastérií po zástupcov riaditeľov s päťročnou zmluvou), ako aj všetkých, ktorí majú funkcie aktívnej správy, či už jurisdikčné alebo kontrolné a dozorné. Príslušné vyhlásenie budú podpisovať pri prijímaní do zamestnania a opakovane každé dva roky.

-mh, jb-

29 apríla 2021, 16:04