Hľadaj

Pápež František s Jennifer Worthamovou 28. decembra 2016 Pápež František s Jennifer Worthamovou 28. decembra 2016 

Harvardská univerzita a Vatikán spolupracujú na poli prevencie zneužívania

Vo štvrtok 8. apríla sa začalo trojdňové virtuálne sympózium organizované Harvardskou univerzitou v spolupráci s Vatikánom na tému prevencie a uzdravovania sexuálnych zneužívaní detí. Účastníkov podujatia pozdravil v mene pápeža v krátkom telegrame vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Sympózium s názvom „Viera a rozkvet: stratégie na prevenciu a uzdravenie sexuálnych zneužívaní detí“ je interdisciplinárnym a medzináboženským programom (Human flourishing program) pod hlavičkou Harvardskej univerzity. Partnersky na ňom spolupracujú Pápežská komisia na ochranu maloletých, Americká katolícka univerzita, Georgetownská univerzita, Svetová rada cirkví a ďalšie subjekty.

Medzi organizátormi je aj Američanka Jennifer Worthamová, inšpirovaná stretnutím s pápežom Františkom v roku 2016, ktorému porozprávala, aký deštrukčný dopad na rodinu malo sexuálne zneužívanie dvoch jej bratov zo strany farára.

Na podujatí vystúpi 60 relátorov z celého sveta, medzi nimi aj arcibiskup Chicaga, kardinál Blase Cupich. Sympózium otvorí požehnanie kardinála Seána O´Malleyho – predsedu Pápežskej komisie na ochranu maloletých a prednáška laureáta Nobelovej ceny za mier za rok 2018, protestantského pastora, lekára a aktivistu z Konžskej demokratickej republiky Denisa Mkwegeho. Medzi viac než 1200 prihlásenými účastníkmi sú náboženskí predstavitelia, odborníci v oblasti zdravotníctva, práva, vzdelávania, kriminalistiky, súdnictva a pod.

Kardinál Parolin v telegrame tlmočí účastníkom podujatia pozdrav pápeža Františka. Ako píše, Svätý Otec „verí, že toto sympózium dávajúce dohromady náboženských predstaviteľov, vedcov a odborníkov z rôznych oblastí s cieľom zdieľať výskumné, klinické a pastoračné skúsenosti a osvedčené postupy, prispeje k väčšiemu povedomiu o závažnosti a rozsahu sexuálneho zneužívania detí a podporí ich účinnejšiu spoluprácu na každej úrovni spoločnosti pri vykoreňovaní tohto hlbokého zla. Rovnako vyjadruje vďačnosť za pokračujúce úsilie vynakladané na zabezpečenie dobrých životných podmienok všetkých Božích detí a prinavrátenie dôstojnosti a nádeje tým, čo zakúsili zneužívanie.“

Pripomeňme, že 8. apríl, úvodný deň sympózia, je Svetovým dňom prevencie, uzdravenia a spravodlivosti ohľadom sexuálneho zneužívania detí.

-zk-

08 apríla 2021, 14:32