Hľadaj

Pápež František počas medzináboženského stretnutia v Ure, Irak 6. marca 2021 Pápež František počas medzináboženského stretnutia v Ure, Irak 6. marca 2021 

Výbor z Abú Zabí vyhodnotí prínos pápežovej návštevy Iraku

Výsledok práve skončenej apoštolskej cesty do Iraku vysoko vyzdvihol Výbor pre ľudské bratstvo z Abú Zabí. V budúcnosti sa ním chce riadiť vo svojej činnosti.

komuniké z 8. marca s vyjadreniami štyroch čelných predstaviteľov tejto 

medzináboženskej inštitúcie, ktorej členom je aj Svätá stolica, sa pápežova návšteva označuje za „významný moment pre svet a opravdivú podporu hodnôt obhajovaných dokumentom o ľudskom bratstve.“

Ako uviedol generálny sekretár výboru Mohamed Abdelsalam, „výbor pripraví štúdiu o výsledkoch návštevy, od ktorej budú závisieť aj jeho budúce plány a programy, na prospech všetkých Iračanov“.

-jb-

09 marca 2021, 13:37