Hľadaj

Pápežove slová pravidelne sprístupnia nepočujúcim v posunkovej reči

Vatikánske Dikastérium pre komunikáciu pripravilo projekt s názvom „Nikto nie je vylúčený“, ktorý má slúžiť pre ľudí s poruchami sluchu.

Od Veľkej noci bude youtubový kanál Vatican News pravidelne prinášať pápežove slová aj posunkovou rečou. Doteraz tak bolo len pri niektorých výnimočných liturgických sláveniach.

„Znovu opakujem potrebu poskytnúť vhodné a prístupné prostriedky na odovzdávanie viery. Dúfam tiež, že tým, ktorí ich potrebujú, budú k dispozícii pokiaľ možno  zdarma, a to aj prostredníctvom nových technológií, ktoré sa v tomto období pandémie ukázali pre všetkých také dôležité,“ napísal pápež František v Posolstve k Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím na rok 2020.

V nadväznosti na túto výzvu spustilo Dikastérium pre komunikáciu Svätej stolice projekt „Nikto nie je vylúčený“. Počnúc prenosom veľkonočného pápežského posolstva a požehnania Urbi et Orbi v nedeľu 4. apríla 2021 budú môcť ľudia so sluchovým postihnutím sledovať poludňajšie príhovory Svätého Otca v nedele a sviatočné dni a tiež prenosy z jeho generálnych audiencií.

Ide o službu, ktorá bude k dispozícii bezplatne, tlmočenie bude prenášané naživo v talianskej a americkej verzii posunkového jazyka: LIS (Lingua Italiana dei Segni) https://e.va/lis a ASL (American Sign Language) https://e.va/asl.

-mh-

31 marca 2021, 21:46