Hľadaj

Bočné priečelie Lateránskej baziliky Bočné priečelie Lateránskej baziliky

Lateránsky palác poskytne priestory na podporu umenia a kultúry

Priestory Patriarchálneho paláca v historickom komplexe pri Pápežskej bazilike Svätého Jána v Lateráne budú odteraz slúžiť i pre múzejné a kultúrne aktivity rôzneho druhu. Tento krok, ktorý sa týka extrateritoriálneho územia Vatikánu definovaného zmluvami s Talianskou republikou, odobril pápež František listom z 21. februára 2021 adresovaným vikárovi Rímskej diecézy kardinálovi Angelovi De Donatisovi, ktorý prijal jeho obsah s potešením.

„Cirkev v priebehu storočí vždy pracovala na podpore toho, čo je výsledkom geniality a majstrovstva umelcov, často ako svedectvo prežívania viery a prostriedok na prejavenie úcty voči Bohu.“ Týmito slovami začína Svätý Otec František svoj list, ktorým otvára priľahlé budovy Lateránskej baziliky pre kultúrne a umelecké účely. Ako ďalej píše, Cirkev to robí nielen z lásky k umeniu, ale „aj na záchranu kultúrneho dedičstva zoči-voči výzvam a nebezpečenstvám, ktoré by ho zbavili účelu a hodnoty“. 

Pápež František zároveň pripomenul, že Lateránske zmluvy z roku 1929 medzi Svätou stolicou a Talianskom (v čl. 16) hovoria o možnosti poskytovania týchto nehnuteľností v duchu „ušľachtilých umeleckých tradícií, ktoré slúži Katolíckej cirkvi ku cti“.

Pripomeňme, že Svätý Otec František pri viacerých príležitostiach zdôraznil dôležitosť umenia a to, ako jeho krása pohýna človekom k nádeji, harmónii a pokoju. Svedčia o tom okrem iného aj tradičné vianočné koncerty vo Vatikáne, ktorých protagonistov prijal pápež aj minulý rok v decembri na audiencii, alebo jeho slávenie svätej omše za umelcov, ako to bolo v kaplnke Domu sv. Marty 7. mája 2020.

-mh, jb-

17 marca 2021, 21:22