Hľadaj

Pohľad na Jeruzalem Pohľad na Jeruzalem 

Kardinál Sandri pozýva k zbierke pre Svätú zem

Kongregácia pre východné cirkvi prosí veriacich na celom svete o štedrosť pri tradičnej zbierke pre Svätú zem, ktorá sa uskutoční na Veľký piatok 2. apríla. Zároveň zverejnila použitie zdrojov zo zbierky za rok 2020.

Minulý rok poznačený pandémiou bol mimoriadne náročným aj pre kresťanov na Blízkom východe. Okrem toho sa veľkopiatková zbierka pre Svätú zem musela odložiť až na 13. september, pričom v dôsledku zdravotnej a finančnej krízy mnohí veriaci neboli schopní pomôcť svojim bratom na Blízkom východe.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri v dnes zverejnenom liste všetkým veriacim vysvetľuje:

„Bol to teda rok skúšky a bol ním aj pre Sväté mesto Jeruzalem, pre Svätú zem a pre malú komunitu kresťanov bývajúcu na Blízkom východe, ktorá chce byť evanjeliovým svetlom, soľou a kvasom.

V roku 2020 kresťania týchto krajov trpeli izoláciou, ktorá spôsobila, že sa cítili ešte vzdialenejší, odrezaní od životodarného kontaktu s bratmi pochádzajúcimi z rozličných krajín sveta. Znášali stratu práce spôsobenú absenciou pútnikov a následné ťažkosti ako dôstojne žiť a zabezpečiť obživu svojim rodinám a svojim deťom.

V mnohých krajinách dopady samotnej pandémie zhoršili pretrvávajúce vojny a sankcie. Okrem toho chýbala aj časť ekonomickej pomoci, ktorú každý rok zaisťovala zbierka pre Svätú zem, z dôvodu ťažkostí s možnosťou jej uskutočnenia v mnohých krajinách v roku 2020.“

Príležitosť byť „Dobrými Samaritánmi“ a neodvracať zrak

Ako pripomína kardinál Sandri, pápež František vo svojej encyklike Fratelli tutti (č. 64) ponúkol kresťanom za vzor dobročinnej lásky postavu Dobrého Samaritána. Okrem iného v nej píše: «Povedzme si to, vyrástli sme v mnohých aspektoch, no sme analfabeti v sprevádzaní, starostlivosti a podporovaní tých najkrehkejších a najslabších členov našich rozvinutých spoločností. Zvykli sme si na odvracanie pohľadu, na prechádzanie okolo a na ignorovanie situácií, až kým sa nás nedotýkajú priamo». Kardinál Sandri preto vyzýva:

„Nech je Zbierka pre Svätú Zem v roku 2021 pre všetkých príležitosťou neodvracať zrak, neobchádzať, neignorovať situácie núdze a ťažkostí našich bratov a sestier žijúcich na týchto posvätných miestach.

Ak bude chýbať toto malé gesto solidarity a delenia sa (...), bude ešte ťažšie pre mnohých kresťanov týchto končín odporovať pokušeniu zanechať vlastnú krajinu, bude namáhavé podporovať farnosti v ich pastoračnej misii a pokračovať v edukačnom diele prostredníctvom kresťanských škôl a sociálnej angažovanosti v prospech chudobných a trpiacich.

Utrpenie mnohých vnútorne vysídlených a utečencov, ktorí museli zanechať svoje domy v dôsledku vojny si vyžadujú vystretú a priateľskú ruku, aby na ich rany vyliala balzam útechy. Nemôžme sa napokon zriecť starostlivosti o posvätné miesta, ktoré sú konkrétnym  svedectvom o tajomstve Vtelenia Božieho Syna a obetovaní jeho života z lásky k nám a za našu spásu.“

Zbierka pomáha kresťanom viacerých blízkovýchodných krajín

Pripomeňme, že medzi územia, ktorým sa dostávajú rôzne formy podpory zo zbierky pre Svätú zem patria Jeruzalem, Palestína, Izrael, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Egypt, Etiópia, Eritrea, Turecko, Irán a Irak. Zbierka pre Svätú zem tradične putuje na konkrétne miesta prostredníctvom Kustódie Svätej zeme a Kongregácie pre východné cirkvi.

Cez Kustódiu Svätej zeme spravovanú rehoľou františkánov sa podľa stanoveného kľúča dostáva na dané miesta 65% výťažku zbierky. Ten je použitý na podporu kresťanskej menšiny vo Svätej zemi, na zachovanie a rekonštrukciu archeologických pamiatok a kostolov, na pohotovostné situácie, na praktizovanie liturgie na kultových miestach, na kresťanské nemocnice, školy, detské domovy a asistenciu pútnikom a utečencom. Kustódia Svätej zeme v minulom roku financovala aj 490 štipendií pre tamojších univerzitných študentov.

Zvyšných 35% ide cez Kongregáciu pre východné cirkvi, ktorá používa tieto finančné prostriedky na prípravu bohoslovcov a podporu duchovenstva, na školské a kultúrne aktivity v jednotlivých cirkevných zložkách na Blízkom východe.

Spomedzi vyššie spomínaných krajín najviac prostriedkov putovalo do Sýrie, ďalej do Libanonu, ktorý minulý rok okrem dlho trvajúcej ekonomickej a politickej krízy zložil k zemi aj devastujúci výbuch v bejrútskom prístave, ďalej do Jeruzalema a Egypta.

Kongregácia pre východné cirkvi  v spolupráci s ROACO (združením agentúr pre pomoc východným cirkvám) na výzvu pápeža Františka ustanovila minulý rok osobitný Pohotovostný fond na pomoc východným cirkvám a vyčlenila doň viac než deväť a pol milióna eur. Z nich bolo financovaných 303 projektov v 24 krajinách.

Ako sa uvádza v štatistike Kongregácie pre východné cirkvi za rok 2020, pápežova nedávna cesta do Iraku (v dňoch 5. - 8. marca 2021) bola „veľkým povzbudením tamojších cirkví  a povzbudením v šírení posolstva ľudského bratstva, ktoré je na Blízkom východe tak potrebné“.

-zk-

11 marca 2021, 16:49