Hľadaj

Zobrazenie sv. Gregora z Nareku Zobrazenie sv. Gregora z Nareku 

Vo Vatikáne bude omša a ekumenická modlitba na počesť sv. Gregora z Nareku

Pri príležitosti nedávneho pápežovho rozhodnutia o zapísaní liturgickej spomienky arménskeho kňaza a učiteľa Cirkvi sv. Gregora z Nareku do Všeobecného rímskeho kalendára, bude vo Vatikáne v deň jeho liturgickej spomienky v sobotu 27. februára svätá omša a ekumenická modlitba.

Slávnosť vôbec prvého slávenia spomienky sv. Gregora z Nareku v rámci Všeobecného rímskeho kalendára organizuje Kongregácia pre východné cirkvi a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov v spolupráci s arménskou ambasádou pri Svätej stolici. 

Svätej omši o 10.30 v Bazilike sv. Petra bude predsedať prefekt spomínanej kongregácie kardinál Leonardo Sandri. Nasledujúcu ekumenickú modlitbu pri soche svätca vo Vatikáne bude viesť Khajag Barsamian, reprezentant Arménskej apoštolskej cirkvi v Ríme.

Prítomní budú aj arcibiskup Istanbulu pre Arménov Lévon Bogos Zékyian, ktorý je pápežským delegátom pre arménsku kongregáciu mechitaristov, ako aj predseda a sekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov – kardinál Kurt Koch a Mons. Brian Farrell.

Pápež František rozhodol o zapísaní ľubovoľnej liturgickej spomienky svätého Gregora z Nareku, opáta a učiteľa Cirkvi do Všeobecného rímskeho liturgického kalendára dekrétom zverejneným 2. februára 2021.

-zk-

26 februára 2021, 14:25