Hľadaj

Snímka zo stretnutia Ekonomickej rady vo Vatikáne (12.feb.2019) Snímka zo stretnutia Ekonomickej rady vo Vatikáne (12.feb.2019) 

Vatikánsky rozpočet schválený na rok 2021 poznačuje pandémia

Pápež František schválil odhadovaný rozpočet na rok 2021, ktorého predpokladaný deficit predstavuje sumu zhruba 50 miliónov eur. Ako upresňuje vatikánsky Ekonomický sekretariát (Segreteria per l’Economia), napriek obmedzeniu činností a služieb kvôli opatreniam proti nákaze COVID-19, je udržanie pracovných miest „naďalej prioritou“.

Čísla odrážajú náročné obdobie, ktorým prechádzajú všetky hospodárske administratívy vo svetovom meradle. O tom, že Svätá stolica nie je výnimkou, svedčí rozpočet na rok 2021, ktorý schválil pápež František na základe toho, čo prerokovala a schválila Ekonomická rada (Consiglio per l'Economia) na svojom online-stretnutí 16. februára.

Podľa publikovanej správy Ekonomického sekretariátu je rozpočet „silne ovplyvnený ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID-19“. Pri očakávanom celkovom príjme 260,4 miliónov eur a výdavkoch 310,1 miliónov sa v roku 2021 predpokladá deficit 49,7 miliónov eur.

Zahrnutie Haliera sv. Petra do rozpočtu

V tlačovej správe zverejnenej 19. februára sa uvádza, že „po prvý raz s cieľom viac zviditeľniť a sprehľadniť ekonomické transakcie Svätej stolice – ako to opakovane žiadal Svätý Otec – rozpočet na rok 2021 konsoliduje zbierka Halier sv. Petra (Obolo di San Pietro) a všetky donačné fondy. S príjmami 47,3 miliónov eur a udeľovaním grantov vo výške 17 miliónov eur predpokladá Svätá stolica z týchto prostriedkov čistý zostatok vo výške 30,3 miliónov eur. Bez zbierky Halier sv. Petra a iných darovacích fondov by deficit Svätej stolice v roku 2021 predstavoval 80 miliónov eur“.

Snaha o znižovanie nákladov pri zachovaní pracovných miest

Správa Ekonomického sekretariátu ďalej uvádza, že zisky „sa v porovnaní s rokom 2019 znížili o 21% (48 miliónov eur) v dôsledku zníženia obchodných činností, služieb a realitných aktivít, ako aj darov a príspevkov“. Okrem toho sa v správe zdôrazňuje, že „rozpočet tiež odráža značné úsilie o zníženie nákladov, s prevádzkovými útratami (s výnimkou nákladov na personál) zníženými o 14% (24 miliónov eur) v porovnaní s rokom 2019“.  Vatikánsky Ekonomický sekretariát však uisťuje, že „udržanie pracovných miest bude aj v tejto náročnej dobe naďalej prioritou Svätého Otca“.

Apoštolské priority v duchu poslania Svätej stolice

V závere tlačovej správy Ekonomický sekretariát uvádza, že „v zhode s jej poslaním bude väčšina zdrojov Svätej stolice v roku 2021 určená na podporovanie apoštolských aktivít, čo sa rovná 68% z celkových výdavkov, zatiaľ čo 17% je určených na spravovanie majetku a iného vlastníctva a 15% na administratívu a služby. Ak výška darov zostane na očakávanej úrovni, deficit sa urovná časťou rezerv Svätej stolice.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 februára 2021, 12:16