Hľadaj

Maj na srdci Pána - talianske vydanie knihy neznámeho autora zo 17. storočia Maj na srdci Pána - talianske vydanie knihy neznámeho autora zo 17. storočia 

Svätý Otec začal svoje individuálne pôstne duchovné cvičenia

Od nedele večer až do piatka 26. februára sú pápež František a jeho spolupracovníci v pôstnom stíšení individuálnych duchovných cvičení. Členom Rímskej kúrie, ktorí si robia exercície paralelne s ním, Svätý Otec už v predstihu zaslal ako inšpiratívny text knihu od anonymného duchovného majstra zo 17. storočia z cisterciánskeho kláštora San Bartolo v severotalianskej Ferrare.

Text napísaný po latinsky má názov „Maj na srdci Pána“. O jeho talianske vydanie, ktoré vyšlo v minulom roku, sa postaral pomocný biskup Rímskej diecézy, jezuita Daniele Libanori. V úvode k 320-stranovej knihe píše, že podľa jeho mienky text predstavuje kazateľské poznámky určené viacerým žiakom autora, ktorého totožnosť zostáva dodnes neznáma. Spis je bohatý aj na biblické odkazy.

„To čo, sa dá z týchto poznámok vyťažiť, 

je múdrosť zdravého úsudku, pričom textu nechýba zaujímavosť. Ide bezpochyby o archaický spôsob vyjadrovania, ale dokumentuje vnímavosť a skúsenosti Cirkvi v duchovnom sprevádzaní. ... V knihe je aj krátky traktát o hlavných nerestiach. Všetko dohromady to prispieva k užitočnému čítaniu ako zvíťaziť nad sebou samým a svižnejšie kráčať smerom k Bohu,“ píše v predslove otec Libanori.

Medzi nadpismi kapitol figurujú aj nasledovné: „Vracaj sa v myšlienkach k chvíli, keď ti Pán vyšiel v ústrety a ty si ho spoznal“, „Život je opravdivým učiteľom múdrosti“, „Viera je najvzácnejšia z čností“, či „Obrátenie je dielom milosti“.

-jb-

22 februára 2021, 15:23