Hľadaj

Sídlo vatikánskych súdnych orgánov Sídlo vatikánskych súdnych orgánov 

Pápež upravil vatikánsku trestnú justíciu v záujme reintegrácie

Trestná justícia vo Vatikáne robí krok s dobou. Z rozhodnutia pápeža Františka v nej bude väčší dôraz na formy výkonu trestu, ktoré napomáhajú prevýchove a novému zaradeniu do spoločnosti. Časť trestu odňatia slobody bude možné nahradiť verejnoprospešnou prácou.

Dnes publikovaným apoštolským listom motu proprio pápež František aktualizoval oblasť vatikánskeho trestného súdnictva s ohľadom na „zmenenú citlivosť doby“. Zavádzajú sa tak zľavy trestov po preukázanom dobrom správaní odsúdeného, s možnosťou dohodnúť sa na vykonávaní verejnoprospešných prác a dobrovoľníctva. Predchádzajúca vatikánska legislatíva podobnú možnosť neobsahovala.

Prvý článok novej legislatívnej úpravy stanovuje automatickú zľavu trestu od 45 do 120 dní za každý rok odpykávaného trestu, ak počas výkonu trestu  odsúdený preukázal svojím správaním, že skutok oľutoval a s osohom sa zúčastnil na reintegračnom programe.

Pri nástupe do výkonu trestu odsúdený po dohode so sudcom vypracuje „program opatrení a znovuzaradenia“ so záväzkami na zmenšenie následkov trestného činu. Odsúdený môže navrhnúť, že sa zaviaže vykonávať verejnoprospešnú prácu, spoločensky relevantnú dobrovoľnícku činnosť.

V druhom článku nového motu proprio sa stanovuje nové pravidlo ohľadom vedenia trestného konania za neúčasti obvinenej stránky. Ruší sa doterajšia možnosť tzv. „kontumačného procesu“.

Tretí článok určuje, že úrad prokuratúry, nazývaný vo vatikánskej terminológii „promótor spravodlivosti“, plní úlohu žalobcu vo všetkých troch stupňoch procesu, čo doteraz nebolo pravidlom. Motu proprio zároveň garantuje riadnym sudcom a prokurátorom aj práva a sociálne zaistenie na úrovni občana Vatikánu.

-jb-

16 februára 2021, 18:29