Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Mons. Gallagher: Odzbrojovanie nie je vec ľubovôle, ide o povinnosť

„Nikto nie je v bezpečí, pokiaľ všetci nie sú v bezpečí.“ Tieto slová adresoval medzinárodnému spoločenstvu vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher. Zdôraznil, že o odzbrojovaní už viac nemožno uvažovať ako o veci ľubovôle, pretože ide o etický imperatív.

Účastníkom stretnutia na vysokej úrovni v rámci výročného zasadania 2021 Konferencie o odzbrojovaní v Ženeve sa v stredu 24. februára prihovoril arcibiskup Gallagher vo videoposolstve. V mene Svätej stolice predniesol aj nasledovnú výzvu:

„Tvárou v tvár obrovským výzvam, ktorým dnes medzinárodné spoločenstvo čelí, odzbrojenie už viac nemožno považovať za voliteľný cieľ. Je to etický imperatív. Svätá stolica povzbudzuje túto konferenciu, aby si osvojila nové presvedčenie o naliehavosti i odhodlanie dosiahnuť konkrétne a trvalé dohody pre mier a bratstvo. Niektoré otázky by mali stúpnuť nad konsenzus a presiahnuť tak individuálne záujmy a agendy. Zajtra môže byť neskoro.“

„Túžba po pokoji, bezpečnosti a stabilite je jedným z najhlbších prahnutí ľudského srdca“, hovorí vo videoposolstve Mons. Gallagher. Pripomína, že atmosféra nedôvery a erózia multilateralizmu však zabraňuje dosiahnutiu týchto ašpirácií.

Odzbrojovanie sa netýka len istého obmedzeného druhu zbraní, upozornil vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi. Apeloval pri tom na zodpovednosť štátov:

„Zatiaľ čo dôležitosť odzbrojenia je osobitne zjavná 

ohľadom jadrových, chemických a biologických zbraní, rovnako razantne sa vzťahuje aj na nárast vojenského súťaženia vo vesmíre, ako aj na oblasť kyberpriestoru a umelej inteligencie (napríklad smrtiacich autonómnych zbraňových systémov). Tu, tak ako kdekoľvek inde, majú štáty spoločnú zodpovednosť, vedúcu ku konkrétnym obmedzeniam, ktoré je nutné dodržiavať v záujme nášho spoločného ľudstva.“

Znepokojujúci je tiež „nedovolený obchod s ručnými a ľahkými zbraňami, ako aj s výbušnými zbraňami, najmä v obývaných oblastiach“, zdôraznil Mons. Gallagher a vysvetlil:

Stávajú sa čoraz menej „konvenčnými“ a čoraz viac „zbraňami hromadného ničenia“ a vysídľovania, spôsobujúcimi poplachy v mestách, školách, nemocniciach, na miestach kultu a v základnej infraštruktúre pre civilné obyvateľstvo a ovplyvňujúcimi ich vyhliadky na integrálny ľudský rozvoj“.

„Odzbrojenie, rozvoj a mier sú tri vzájomne závislé otázky“, upozornil Mons. Gallagher a dodal:

„Obrovské vojenské výdavky, ďaleko nad rámec toho, čo je potrebné na zabezpečenie legitímnej obrany, podnietili začarovaný kruh zdanlivo nekonečných pretekov v zbrojení, ktoré bránia vynaložiť potenciálne zdroje na riešenia chudoby, nerovnosti, nespravodlivosti, vzdelávania a zdravia. Spätosť národnej bezpečnosti s hromadením zbraní je falošnou „logikou“ a zostáva škandálom, pretože uľahčuje nepretržitý „žalostný nepomer medzi finančnými a spravodajskými zdrojmi určenými pre službu smrti a zdrojmi určenými pre službu životu.“

Svätá stolica si však všíma aj pozitívne znamenia 

v oblasti odzbrojovania. Mons. Gallagher ocenil nedávny vstup do platnosti Zmluvy o zákaze jadrových zbraní (TPNW) a predĺženie na ďalších päť rokov Zmluvy o znížení strategických zbraní („Nový START“) medzi Ruskou federáciou a USA.

Vatikán prostredníctvom svojho diplomata Mons. Gallaghera predložil účastníkom Konferencie o odzbrojení dva návrhy. Prvým je „angažovať sa v odbornej štúdii o otázke preverovania, ktorá by mohla slúžiť ako informácia pre možné budúce rokovania o odzbrojení a kontrole zbraní“. Druhým návrhom je „obnovenie formálnej diskusie o obmedzeniach výzbroje a o všeobecnom a úplnom odzbrojení v rámci účinných systémov kontroly a preverovania“.

Mons. Gallagher pripomenul aj známe slová pápeža Františka: „Bude schopní prekonať súčasnú krízu len vtedy, ak budeme pracovať spoločne, ako jednotná ľudská rodina. Skutočne, nikto nie je v bezpečí, pokiaľ všetci nie sú v bezpečí“.

-zk-

24 februára 2021, 16:20