Hľadaj

Encyklika Fratelli tutti je dostupná už aj v slovenčine

Pred blížiacim sa Medzinárodným dňom ľudského bratstva, vyhláseným zo strany OSN na termín 4. februára, vyšiel vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha slovenský preklad encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Jej obsah prehľadne približujú grafické materiály a meditatívne video z dielne Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Tretiu encykliku svojho pontifikátu podpísal pápež František 3. októbra 2020 v Assisi nad hrobom sv. Františka. Podobne ako jeho predchádzajúca encyklika Laudato si´ z roku 2015, radí sa medzi tzv. sociálne encykliky.

„Hlavným odkazom dokumentu je skutočnosť, že ako ľudia sme všetci deťmi jedného Otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Práve túto myšlienku rozvíja v najnovšej encyklike pápež František inšpirovaný v prvom rade svätým Františkom z Assisi, ale aj veľkým imámom Ahmadom Al-Tayyebom, s ktorým sa zišiel 4. februára 2019 v Spojených arabských emirátoch, a z ich stretnutia vzišiel Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete,“ uviedol riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Aj Medzinárodný deň ľudského bratstva, vyhlásený zo strany OSN len celkom  nedávno, sa viaže práve na spomenutý dátum podpisu spoločného Dokumentu o ľudskom bratstve na historickom medzináboženskom stretnutí v Abú Zabí 4. februára 2019.

„Pápež František zdôrazňuje, že spoločný dokument nebol iba obyčajný diplomatický akt a vo svojej encyklike ďalej rozvíja jeho témy,“ vysvetľuje hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, ktorý je prekladateľom pápežského dokumentu.

Encyklika pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol, uzatvára ju Modlitba k Stvoriteľovi a Ekumenická kresťanská modlitba. Východiskom pápežovej reflexie je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Ustavične upozorňuje, že každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, na základe ktorej máme mať všetci rovnaké práva, šance i povinnosti vzhľadom na spoločné dobre.

Ako katechetickú pomôcku na priblíženie hlavných myšlienok encykliky Fratelli tutti pripravilo vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci so Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu sériu ôsmich infografických listov a päťminútové meditatívne video. Pre katechétov a učiteľov náboženstva, ale aj širokú verejnosť sú materiály k dispozícii na adrese:

http://www.humandevelopment.va/en/fratelli-tutti/risorse.html

-jb-

02 februára 2021, 11:23