Hľadaj

Riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jatta Riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jatta 

Vatikánske múzeá žijú aj počas pandémie, nádej prinesie február

„Plán je znovu otvoriť Vatikánske múzeá 1. februára. Nevieme to ešte s určitosťou, no ak to podmienky dovolia, radi by sme znovu otvorili ich brány,“ potvrdila pre Vatican News riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jatta.

Riaditeľka Vatikánskych múzeí sa zúčastňuje na online konferencii o otázkach budúcnosti múzejníctva, s anglickým názvom „More Museum: medzi krízou a znovuzrodením, zmenami a novými scenármi.“ Podujatie organizované z Florencie cez platformu Vimeo otvoril vo štvrtok 14. januára taliansky minister pre kultúrne dedičstvo a cestovný ruch Dario Franceschini.

V situácii dočasného uzavretia Vatikánskych múzeí pre fyzických návštevníkov Barbara Jatta priblížila ich činnosť počas tohto obdobia i plány do budúcnosti:

„Povedali sme, že budeme zatvorení do 16. januára, dnes chceme oznámiť náš plán predĺžiť zatvorenie o ďalších 15 dní a znovuotvoriť pravdepodobne 1. februára. Je to rozhodnutie prijaté predstavenými Governatorátu Svätej stolice. Sedemkilometrová trasa vedúca Vatikánskymi múzeami nepredstavuje problém z pohľadu zdravia alebo prenosu infekcií, vzhľadom na ten nepatrný počet návštevníkov, aký bol zaznamenaný v dobe otvorenia počas letných mesiacov, a s akým sa počíta aj v nasledujúcich mesiacoch. Takže by to bola veľmi pekná správa, keby sme mohli verejnosti znovu otvoriť naše umelecké zbierky“.

Ako vysvetľuje riaditeľka Vatikánskych múzeí, v tejto dobe sa výrazne rozvinul najmä virtuálny kontakt s múzeami:

„Zaviedli sme rozsiahly prístup nielen k webovým stránkam, ale aj k našim sociálnym kanálom, ako sú Youtube a Instagram. V období prísneho uzatvorenia to bolo exponenciálne. Istotne k tomu veľmi prispel kanál Instagram zverejňovaním denného postu, ktorý sme vytvorili v spolupráci s Dikastériom pre komunikáciu Svätej stolice – Vatican News, ale aj šírenie videí «Face to Face» (Tvárou v tvár) ako aj krátkych videopríspevkov o tom, že múzeum aj napriek zatvoreniu pokračuje v práci. Kurátori, asistenti z rôznych oddelení a reštaurátori rozprávali, čo robia.

Používanie sociálnych médií je prostriedok, ktorý podľa nášho vyhodnotenia funguje veľmi dobre počas prísneho lockdownu a o niečo menej, keď sme otvorení. Dúfame, že opäť otvoríme, a tieto dve veci tak budú môcť bežať paralelne. Aj vďaka cenovo výhodnej vstupenke sme medzi návštevníkmi v poslednom období posilnili kategóriu mladých vo veku 18-30 rokov“.

Činnosť Vatikánskych múzeí sa v skutočnosti nikdy nezastavila, vysvetľuje riaditeľka Barbara Jatta:

„Pri celkovom lockdowne sme boli od 9. marca zatvorení. Okrem niekoľkých výnimiek nechodil do práce nikto. Od 6. novembra, keď sme zatvorili po znovuotvorení 1. júna, prišli do práce všetci zamestnaní reštaurátori a tí zamestnanci, ktorí sa podieľajú na chode múzea. Pracovné doby majú rozfázované, aby sa z hľadiska ochrany zdravia neprekrývali. Publikačná činnosť sa vôbec nezastavila, všetky výskumné činnosti oddelení, reštaurátorská činnosť, dielne a laboratóriá sú na nohách. Konzervátorská práca a výskum diel našich zbierok tiež postúpili vpred, pretože sme voľnejší.“

-mh, jb-

14 januára 2021, 15:21