Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikán vyzýva krajiny na svedomitú distribúciu vakcín

Pápežská akadémia pre život vydala v piatok 22. januára nótu o očkovaní proti ochoreniu COVIDu-19, v ktorej upozorňuje na zodpovednosť v distribúcii a dostupnosti vakcín, najmä chudobným krajinám: „Je to mimoriadna príležitosť pre novú solidárnejšiu budúcnosť“.

„Zoči-voči veľmi vážnym problémom, ktoré vznikajú v súvislosti s výrobou a distribúciou vakcín proti COVIDu-19, Pápežská akadémia pre život dôrazne pripomína naliehavosť určenia vhodných systémov pre transparentnosť a spoluprácu.“ Takto znie úvod nóty Pápežskej akadémie pre život, ktorú v súvislosti s celosvetovým očkovaním vydali predseda akadémie Mons. Vincenzo Paglia spolu s kancelárom Mons. Renzom Pegorarom.

„Existuje príliš veľa antagonizmu a konkurencie a riziko vážnej nespravodlivosti.“ – upozorňujú ďalej v nóte, a pripomínajú i slová pápeža Františka z jeho príhovoru pri Urbi et Orbi 25. decembra 2020, keď vyzval pamätať pri distribúcii vakcín na chudobné a znevýhodnené krajiny.

O dôležitosti očkovania a požiadavke spravodlivého prístupu k vakcínam vydala Pápežská akadémia pre život spolu s Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj ešte 29. decembra osobitný dokument, v snahe prekonať tzv. „logiku očkovacieho nacionalizmu“.

Nová nóta Pápežskej akadémie pre život teda vyzýva k spolupráci: „Priemyselná výroba vakcíny by sa mala diať v spolupráci medzi štátmi, farmaceutickými firmami a inými organizáciami tak, aby mohla byť realizovaná súčasne v rôznych oblastiach sveta.“

„Je to mimoriadna príležitosť pre novú solidárnejšiu budúcnosť“ – pripomína nóta a konštatuje, že v oblasti výskumu sa to aspoň čiastočne darí. Zároveň však zdôrazňuje aj princíp subsidiarity:

„V rovnakom duchu sa musí iniciovať pozitívna súčinnosť zužitkovaním dostupných výrobných a distribučných zariadení v rôznych regiónoch, kde sa vakcíny budú podávať, na základe princípu subsidiarity.

Preto sa treba vyhnúť tomu, že by niektoré krajiny dostali vakcínu veľmi oneskorene pre nedostupnosť v dôsledku vopred vykúpených veľkých objemov zo strany bohatších štátov.

Distribúcia očkovacej látky si vyžaduje rad nástrojov, ktoré je potrebné tak nastaviť a uviesť do chodu, aby sa dosiahli dohodnuté ciele z hľadiska univerzálnej prístupnosti.

Výzva národným vládam a organizáciám Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), aby podnikli kroky v tomto zmysle, sa javí ako čoraz silnejšia a naliehavejšia.“

-mh, jb-

23 januára 2021, 13:57