Hľadaj

Námestie sv. Petra, Vatikán Námestie sv. Petra, Vatikán 

Vatikán: O náboženskom radikalizme diskutovali moslimskí a kresťanskí experti

Medzirezortný webinár o náboženskom radikalizme spojil vo Vatikáne počas uplynulých dvoch dní 26. a 27. januára kresťanských a moslimských expertov a zodpovedných náboženských predstaviteľov. Organizátorom virtuálneho podujatia bola Pápežská rada pre medzináboženský dialóg.

Dvojdňový neverejný seminár mal názov: „Náboženský radikalizmus: interpretácia a odpovede kresťanov a moslimov“. Venoval sa fenoménu náboženského radikalizmu a násilia skúmaním jeho koreňov a mechanizmov šírenia, ako aj snáh a iniciatív na čelenie a predchádzanie takémuto procesu.

Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, uskutočnené stretnutie „zapadá do permanentnej práce niektorých úradov Svätej stolice, s cieľom pochopiť tento znepokojujúci fenomén a spolupracovať na šírení kultúry dialógu a bratstva“.

Spolu s Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg k podujatiu prispeli Štátny sekretariát, Kongregácia pre evanjelizáciu národov, Kongregácia pre katolícku výchovu, Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj a Pápežský inštitút arabských štúdií a islamistiky.

-zk, jb-

28 januára 2021, 15:50