Hľadaj

Mons. Oscar Rizzato s pápežom Benediktom XVI. v roku 2012 Mons. Oscar Rizzato s pápežom Benediktom XVI. v roku 2012 

Pápežský almužník Oscar Rizzato zostane zapísaný v srdciach ľudí

Vo Vatikáne v týchto dňoch rezonuje spomienka na vzácnu osobnosť Mons. Oscara Rizzata. Dlhoročný pápežský almužník zomrel 11. januára v Padove, krátko pred svojimi 92. narodeninami.

Arcibiskup Oscar Rizzatto ako almužník slúžil chudobným celkovo 17 rokov, a to v mene dvoch pápežov – sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Tejto službe predchádzalo jeho pôsobenie na vyšších postoch Štátneho sekretariátu.

Rodák z oblasti Padovy na severe Talianska, do Vatikánu bol povolaný už za pápeža sv. Jána XXIII., v roku 1961. Najprv slúžil na Štátnom sekretariáte v rámci archívu, v sekcii pre latinské dokumenty. V roku 1973 ho sv. Pavol VI. povýšil a poveril ho aj službou duchovného asistenta pre vatikánskych zamestnancov.

Sv. Ján Pavol II. v roku 1983 menoval Oscara Rizzata za vedúceho úradu Štátneho sekretariátu a neskôr za asesora pre všeobecné záležitosti. V roku 1989 si ho vybral za pápežského almužníka a povýšil ho na titulárneho arcibiskupa. Vysviacku mu osobne udelil v Bazilike sv. Petra.

Pápežský almužník je na čele Apoštolskej charity (Elemosineria apostolica). Tento úrad na pomoc chudobným klopajúcim na dvere Petrovho nástupcu ustanovil pápež Gregor X. v 13. storočí. Pápež Lev XIII. pápežskému almužníkovi delegoval právomoc udeľovať veriacim i spoločenstvám apoštolské požehnanie pri osobitných príležitostiach a jubileách formou diplomu na zdobenom pergamenovom papieri. Finančné príspevky pri vystavení týchto pergamenov putujú do fondov Pápežskej charity.

Ako pápežský almužník pôsobil Mons. Rizzato až do roku 2007, kedy pápež Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu pre dosiahnutý vek. Mons. Rizzato však aj naďalej zostal vo Vatikáne a spolupracoval ako duchovný asistent vikariátu i s vatikánskou Farnosťou sv. Anny, zverenou do správy augustiniánov, kde vysluhoval sviatosti, okrem iných aj birmovky. V roku 2015 bol na vlastnú žiadosť pridružený do Rádu augustiniánov.

Pripomeňme, že v súčasnosti je pápežským almužníkom kardinál Konrad Krajewski, pôvodom z Poľska.

-zk-

15 januára 2021, 15:02