Hľadaj

Prof. Vincenzo Buonomo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity Prof. Vincenzo Buonomo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity 

Disciplinárna komisia Rímskej kúrie má nové obsadenie

Svätý Otec dal nové personálne obsadenie Disciplinárnej komisii Rímskej kúrie. Ide o orgán, ktorý posudzuje legitímnosť a primeranosť sankcií uložených určitému zamestancovi kúrie v prípadoch suspendovania, zbavenia funkcie alebo prepustenia.

Za predsedu Disciplinárnej komisie Rímskej kúrie vymenoval pápež František prof. Vincenza Buonoma, rektora Pápežskej lateránskej univerzity. Zároveň vymenoval aj členov komisie, ktorými sú Mons. Alejandro W. Bunge, predseda Úradu práce Apoštolskej stolice a Dr. Maximino Caballero Ledo, generálny sekretár Ekonomického sekretariátu.

Na čele komisie bol v minulosti Mons. Giorgio Corbellini. Od jeho smrti v novembri 2019 bola funkcia predsedu neobsadená.

-jb-

09 januára 2021, 16:03