Hľadaj

Záber z tlačovej konferencie v Tlačovom stredisku Svätej stolice Záber z tlačovej konferencie v Tlačovom stredisku Svätej stolice 

Zverejnili praktickú príručku pre biskupov Ekumenické vademecum

Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov pri 60. výročí svojho vzniku vydala Ekumenické vademecum. Nový dokument určený biskupom pomáha praktickými odporúčaniami ich misii podporovať jednotu kresťanov. Cieľ dokumentu v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas priblížil kardinál Kurt Koch, predseda jubilujúceho dikastéria.

Dokument s plným názvom „Biskup a jednota kresťanov: ekumenické vademecum“ predstavili dnes, v piatok 4. decembra, na Tlačovej konferencii vo Vatikáne hlavy štyroch Vatikánskych úradov: predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch, prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle a prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Vo svojich príspevkoch zdôraznili 

najmä potrebu väčšej súdržnosti medzi kresťanmi aj vzhľadom na migračné toky, potrebu dialógu ako metódy evanjelizácie a dôležitosť príspevku katolíckych cirkví východného obradu.

Ekumenické vademecum schválil Svätý Otec a jeho plánované vydanie spomenul už v máji tohto roku vo svojom Liste k 25. výročiu encykliky sv. Jána Pavla II. Ut unum sint. Pápež František v ňom píše, že vademecum má byť „povzbudením a sprievodcom pri vykonávaní ekumenických zodpovedností biskupov. Veď služba jednote je základným aspektom misie biskupa, ktorý je «viditeľným princípom a základom jednoty» vo svojej partikulárnej cirkvi (Lumen gentium, 23, porov. CIC 383§3; CCEO 902-908).

Dôvod vzniku Ekumenického vademeca a jeho cieľ vysvetľuje predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch nasledovne:

„Ekumenické vademecum sa zrodilo na základe žiadosti členov našej rady z roku 2016. Bolo cítiť potrebu stručného dokumentu, ktorý by mohol katolíckych biskupov povzbudiť, pomôcť im a viesť ich v ich službe podporovania jednoty. Okrem toho, vydaním tohto Ekumenického vademeca sme chceli osláviť 25. výročie encykliky Ut unum sint a 60. výročie zriadenia Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.“

Ekumenické vademecum sa skladá z dvoch častí. Prvá má názov: Podpora ekumenizmu v rámci Katolíckej cirkvi. Druhá časť sa zaoberá štyrmi spôsobmi angažovanosti Katolíckej cirkvi vo vzťahu k ostatným kresťanským komunitám. Je to 1. duchovný ekumenizmus, 2. dialóg lásky, 3. dialóg pravdy a 4. dialóg života.

Kardinál Koch vysvetlil aj praktickú stránku dokumentu:

„Vademecum nielenže pripomína princípy ekumenického úsilia biskupa, ale prináša aj zoznam praktických odporúčaní, ktoré v jednoduchom a údernom vyjadrení zhŕňajú úlohy a iniciatívy, ktoré biskup môže podporovať na miestnej a regionálnej úrovni. Nakoniec v prílohe ponúka stručný opis partnerov Katolíckej cirkvi v medzinárodných teologických dialógoch a hlavné témy, ktorými sa dialóg zaoberal.“

Na záver predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov vyjadril svoje želanie ohľadom prínosu nového dokumentu:

„Pápež František často zdôrazňuje, že jednota sa vytvára kráčajúc: ak kráčame spoločne s Kristom, on sám uskutoční jednotu: „Jednota nepríde ako nejaký zázrak na konci: jednota príde na ceste, vytvára ju Duch Svätý na ceste“ (príhovor pápeža Františka 25. januára 2014 v Bazilike sv. Pavla za hradbami). Dúfam, že toto vademecum, ktorého etymológia znamená „poď so mnou“, môže byť pomocou na ceste biskupov a celej Katolíckej cirkvi smerom k plnej jednote, za ktorú sa Pán modlil.“

-zk-

04 decembra 2020, 15:29