Hľadaj

Záber z auly Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme počas návštevy pápeža Františka v roku 2019 Záber z auly Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme počas návštevy pápeža Františka v roku 2019 

Vyšli tri vatikánske inštrukcie pre cirkevné vysoké školstvo

Kongregácia pre katolícku výchovu vydala tri nové inštrukcie o cirkevných vysokých školách a inštitútoch vyššieho vzdelávania. Upravujú ich možné afiliovanie, agregovanie a inkorporovanie. Ako vysvetlil sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu Mons. Vincenzo Zani, cieľom inštrukcií je reagovať na výzvy dneška v záujme kvality vzdelávania a misionárskeho ducha Cirkvi.

Tri spomínané inštrukcie vydané 8. decembra 2020 Kongregáciou pre katolícku výchovu po odsúhlasení pápežom Františkom vznikli v duchu 

apoštolskej konštitúcie o cirkevných univerzitách a fakultách Veritatis gaudium z roku 2017. Nové dokumenty majú odpovedať na potrebu „zosieťovania“ v zložitej realite inštitútov vyššieho vzdelávania, v štýle tzv. vychádzajúcej a misionárskej Cirkvi. Majú podporiť pokrok spomínaných cirkevných inštitútov a aj ich primerané rozmiestnenie v rozličných častiach sveta.

Prípadné afiliovanie, agregovanie a inkorporovanie cirkevných inštitútov vyšších štúdií  bude musieť byť vykonané pod dohľadom spomínaného vatikánskeho dikastéria a povoľuje sa dekrétom s päťročnou platnosťou, ktorý môže byť obnovený. Inštrukcie začnú platiť v prvý deň akademického roka 2021-2022, prípadne akademického roka 2022, podľa akademického kalendára rozličných regiónov.

„Máme viac než 500 cirkevných inštitúcií, 120 je cirkevných fakúlt – teologických, filozofických, kánonického práva a iné fakulty – a potom máme približne 400 afiliovaných, agregovaných a inkorporovaných inštitútov“, uviedol v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu Mons. Vincenzo Zani.

-zk-

10 decembra 2020, 13:12