Hľadaj

Stránka portálu Vatican News v hebrejčine Stránka portálu Vatican News v hebrejčine 

Vatican News spúšťa stránku v modernej hebrejčine

Spravodajský portál Vatican News je od štvrtka 17. decembra obohatený o ďalší svetový jazyk – hebrejčinu. Momentálne tak šíri slová Svätého Otca i správy z diania v Cirkvi v rozličných častiach sveta celkovo v 36 jazykoch. Latinský jeruzalemský patriarcha Pierbattista Pizzaballa v osobitnom posolstve pri tejto príležitosti zdôrazňuje: „Je to jazyk, ktorý je pre nás kresťanov symbolicky veľmi dôležitý“.

Preklad článkov do modernej hebrejčiny pre novú stránku Vatican News sa uskutoční vďaka spolupráci s Latinským jeruzalemským patriarchátom, konkrétne sa oň postará Vikariát sv. Jakuba, ktorý slúži katolíkom hovoriacim hebrejským jazykom.

Ako píše patriarcha Pierbattista Pizzaballa, hebrejčina nie je „len akýmsi jazykom naviac medzi mnohými ďalšími“. Hebrejčina „je symbolicky dôležitým jazykom pre nás kresťanov, pretože (...) stojí pri samotných koreňoch dejín Cirkvi: spolu s gréčtinou a aramejčinou je jazykom Písma“.

Cirkev sa najmä po Druhom vatikánskom koncile usiluje rozvíjať priateľské vzťahy so Židmi. I pápež František sa častokrát obracia na národy Svätej zeme a na ich lídrov apelujúc na hľadanie riešení regionálnych konfliktov, ktoré zabraňujú ľuďom žiť v spravodlivosti, pokoji a blahu. „Aj preto je dôležité, aby aj v hebrejčine zaznievalo pozvanie k zmiereniu a odpusteniu, pozvanie, ktoré charakterizuje miestne Cirkvi Svätej zeme, pozvanie založené na živote a misii Ježiša“, píše v posolstve latinský jeruzalemský patriarcha.

Hebrejčina nie je pre Svätú stolicu úplne novým jazykom: objavila sa už na niekdajšej internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasu v októbri 2010 pri príležitosti Mimoriadneho zasadania Synody biskupov pre Blízky východ a zostala tam až do decembra 2017. Dnes sa začína jej nová éra.

Páter Rafic Nahra, ktorý je na čele Vikariátu sv. Jakuba, vysvetlil dôležitosť hebrejského prekladu správ pre dialóg so židovstvom: „Toto dielo prekladania dá k dispozícii izraelským Židom vierohodné informácie, umožniac im poznať život dnešnej Cirkvi, jej náuku i príspevok pre ľudskú spoločnosť.“

Páter Nahra zároveň dúfa, že tento projekt „podporí rozvoj novej éry vo vzťahoch medzi Katolíckou cirkvou a židovským národom, vzťahy založené na lepšom vzájomnom poznaní, s dôverou potrebnou pre spoluprácu na realizácii lepšieho sveta a pre postupné vytváranie medzi Cirkvou a židovským národom tých vzťahov bratstva a sociálneho priateľstva, ku ktorým pápež František neustále pozýva vo svojej encyklike Fratelli tutti.“

-zk-

17 decembra 2020, 19:20