Hľadaj

Ilustračná snímka: Kupola Vatikánskej baziliky Ilustračná snímka: Kupola Vatikánskej baziliky 

Úrad pre finančné informácie má nový názov a rozšírenú funkciu

Pápež František osobitnou listinou schválil nový štatút vatikánskeho Úradu pre finančné informácie (AIF), ktorý sa od dnešného dňa, 5. decembra 2020, premenuje na Úrad pre finančný dozor a informácie (ASIF).

Nový názov ASIF (Autorità di supervisione e informazione finanziaria) bude lepšie vystihovať úlohu úradu - okrem boja proti praniu peňazí a 

financovaniu terorizmu totiž plní aj dozornú funkciu nad subjektmi vykonávajúcimi finančnú činnosť, a teda aj nad Inštitútom pre náboženské diela – IOR, ktorý je známy ako Vatikánska banka.

Nový štatút prerozdeľuje niektoré vnútorné kompetencie a nanovo definuje úlohu predsedu a vedenia úradu. Predseda ASIF Carmelo Barbagallo v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje:

„Revízia štatútu spadá do rámca komplexnej reformy, ktorú postupne realizuje pápež František pre Svätú stolicu a Mestský štát Vatikán vo veci transparentnosti a posilnenia kontrol v ekonomicko-finančnej oblasti.“

Ďalšia novinka sa týka prijímania nového personálu. ASIF prostredníctvom Nezávislej hodnotiacej komisie pre nábor laických pracovníkov Apoštolskej stolice CIVA „zaručí rozsiahlejší výber kandidátov a väčšiu kontrolu pri rozhodovaní o prijatí do zamestnania, čím sa zabráni riziku svojvôle“, uviedol predseda ASIFu.

-zk-

05 decembra 2020, 16:16