Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Nové motu proprio „Lepšia organizácia“ realizuje ekonomickú reformu Rímskej kúrie

Apoštolským listom motu proprio „Lepšia organizácia“ z 26. decembra zrealizoval pápež František už prv pripravované rozhodnutie v záujme zvýšenia ekonomicko-finančnej transparentnosti a efektívnosti vo Vatikáne. Týka sa presunutia fondov Štátneho sekretariátu do správy APSA (Správa majetku apoštolskej stolice) a pod kontrolu Ekonomického sekretariátu.

Motu proprio o niektorých kompetenciách v ekonomicko-finančnej oblasti nesie podľa počiatočných slov textu názov „Lepšia organizácia“ (Una migliore organizzazione). Dnes ho oficiálne publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice spolu s komunikátom stručne vysvetľujúcim cieľ a kontext dokumentu:

„Svätý Otec vydal motu proprio, ktorým dáva legislatívnu podobu tomu, čo už napísal v liste 25. augusta 2020 štátnemu sekretárovi. Motu proprio predstavuje ďalší dôležitý krok v reforme kúrie. Toto rozhodnutie prichádza pred 1. januárom, aby sa uplatnilo v rozpočte na rok 2021. Komisia zriadená Svätým Otcom kvôli presunu ekonomických a finančných funkcií Štátneho sekretariátu na Správu majetku apoštolskej stolice vo veci hospodárenia a na Ekonomický sekretariát vo veci kontroly, ktorá pracovala v posledných týždňoch, bude pokračovať na upresnení niektorých technických detailov až do 4. februára, tak ako sa plánovalo.

Nová normatíva zníži počet ekonomických 

vedúcich pracovníkov Svätej stolice a skonkretizuje ekonomickú a finančnú správu, riadenie a rozhodovanie v dikastériách slúžiacich na tento účel. Týmto chce Svätý Otec dosiahnuť lepšiu organizáciu Rímskej kúrie a ešte špecializovanejšie fungovanie Štátneho sekretariátu, ktorý bude môcť slobodnejšie pomáhať pápežovi a jeho nástupcom v záležitostiach väčšieho významu pre dobro Cirkvi. Tzv. „Administratívny úrad“ Štátneho sekretariátu, keďže už nebude mať v náplni spravovanie či rozhodovanie ohľadom  fondov a investícií, zníži svoj rozsah.

Motu proprio zavádza väčšiu kontrolu a lepšiu viditeľnosť aj pre „Halier svätého Petra“ (Obolo di San Pietro) a pre fondy, ktoré pochádzajú z darov veriacich. Okrem toho sa posilňuje špecifické kontroly pre niektoré subjekty prepojené so Svätou stolicou, ktoré spravujú účty a zdroje pochádzajúce z darov. Týmito rozhodnutiami vyjadruje Svätý Otec svoj osobný zástoj, ako aj úsilie Rímskej kúrie o väčšiu transparentnosť, jasnejšie oddeľovanie funkcií, účinnejšiu kontrolu a lepšie prispôsobenie ekonomickej stránky Svätej stolice misii Cirkvi, aby tak Boží ľud, ktorý pomáha svojou štedrosťou a podporuje misiu Rímskeho biskupa, mohol to robiť s dôverou, že jeho príspevky budú spravované adekvátne, transparentne a s náležitou kontrolou.“

-jb, mh-

28 decembra 2020, 14:35