Hľadaj

Mons. Mauricio Rueda Beltz (po pravej ruke pápeža) bol menovaný za podsekretára Sekcie pre diplomatický personál Svätej stolice Mons. Mauricio Rueda Beltz (po pravej ruke pápeža) bol menovaný za podsekretára Sekcie pre diplomatický personál Svätej stolice 

Menovania členov dikastérií a funkcionárov Rímskej kúrie

Svätý Otec urobil niekoľko personálnych rozhodnutí týkajúcich sa úradov a funkcií v Rímskej kúrii. Ide o menovanie nových členov dikastérií z radov nedávno kreovaných kardinálov a o funkcionárov jednej zo sekcií diplomatického úseku Štátneho sekretariátu.

V stredu 16. decembra bolo zverejnené menovanie deviatich nových kardinálov za členov jednotlivých dikastérií a komisií Rímskej kúrie.

Za člena Kongregácie pre východné cirkvi a Dikastéria pre komunikáciu menoval pápež Frantšiek  kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Členom Kongregácie pre biskupov sa stal kard. Augusto Paolo Lojudice, arcibiskup Sieny.

Členstvo v Kongregácii pre evanejelizáciu národov pridelil Svätý Otec rwandskému kardinálovi Antoineovi Kambandovi, arcibiskupovi Kigali. Dvoma novými členmi Kongregácie pre klérus sú filipínsky kardinál Jose F. Advincula, arcibiskup Capizu, a brunejský apoštolský vikár kard. Cornelus Sim.

Kard. Mauro Gambetti z rehole minoritov sa stal členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a kard. Wilton Daniel Gregory, arcibiskup Washingtonu, je novým členom Dikastéria pre laikov, rodinu a život.

Za člena Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov vymenoval Svätý Otec maltského kardinála Maria Grecha, ktorý je generálnym sekretárom Synody biskupov. A napokon kard. Celestino Aós Braco, arcibiskup Santiaga de Chile, bude členom Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.    

Dve pápežské menovania zo štvrtka 17. decembra sa týkajú diplomatického úseku Svätej stolice, konkrétne nedávno zriadenej Tretej sekcie Štátneho sekretariátu.

Pápež František vymenoval za podsekretára Sekcie pre diplomatický personál Svätej stolice Mons. Mauricia Ruedu Beltza, radcu Apoštolskej nunciatúry v Portugalsku. Tvár 50-ročného Kolumbijčana Mons. Ruedu Beltza je mediálne známa z jeho viacročného pôsobenia ako zodpovedného za organizačnú stránku apoštolských ciest. Počas vykonávania tejto služby od februára 2016 do júna 2020 sa často pohyboval po boku pápeža Františka.

Posledné menovanie je potvrdením pokračovania vo fukcii Mons. Jana Romea Pawłowského, s novým titulom sekretára pre pápežské zastupiteľstvá. Poľský prelát Mons. Pawlowski bol doteraz delegátom pre pápežské zastupiteľstvá.

-jb-

18 decembra 2020, 20:00