Hľadaj

Internetová stránka Fratelli tutti Internetová stránka Fratelli tutti

Encyklika Fratelli tutti má svoju internetovú stránku

Jednoduchému multimediálnemu sprístupneniu obsahu encykliky pápeža Františka Fratelli tutti je venovaná nová internetová stránka Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Ponúka materiály vhodné na katechetické využitie k téme sociálnej náuky Cirkvi, čerpajúc z encykliky pápeža Františka o ľudskom bratstve a sociálnom priateľstve.

Stránka www.fratellitutti.va zhromažďuje okrem prekladov encykliky aj iné textové  a multimediálne materiály: rozhovory, komentáre a analýzy, odkazy na súvisiace články spravodajských agentúr i ďalšie príspevky zamerané na túto tému. Je plodom spolupráce Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj s Dikastériom pre komunikáciu.

Stránka je dostupná v taliančine, španielčine a angličtine, obsahuje však aj materiály v iných jazykoch. V sekcii „Resources“ ponúka aj v slovenčine video, ktoré v meditatívnom štýle oboznamuje s nosnými bodmi jednotlivých kapitol encykliky. Zakrátko sa slovenská ponuka rozšíri aj o textovo-grafické spracovanie v podobe tzv. „infografiky“.

-jb-

14 decembra 2020, 20:34