Hľadaj

Taliansky sudca Rosario Livatino Taliansky sudca Rosario Livatino 

Dekréty v kauzách blahorečenia: taliansky sudca zabitý mafiou i prvý český salezián

Cirkev uznala za mučeníka talianskeho sudcu Rosaria Livatinu, zavraždeného mafiou v roku 1990. V blízkej dobe ho čaká blahorečenie. Kongregácia pre kauzy svätých publikovala aj ďalších sedem dekrétov o hrdinských cnostiach Božích služobníkov, vrátane prvého českého saleziána Ignáca Stuchlého.

Pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Marcellom Semerarom v pondelok 21. decembra pápež František schválil aj dekréty týkajúce sa dvoch biskupov, jednej rehoľnej sestry a troch diecéznych kňazov z Mexika, Talianska a Španielska. Medzi spomenutými kňazmi sú aj Antonio Seghezzi, ktorý zomrel v koncentračnom tábore Dachau v roku 1945, či Bernardo Antonini, ktorý zomrel v roku 2002 v Karagande v Kazachstane.

Mučeník spravodlivosti a viery

Pápež František schválil dekrét o mučeníctve 38-ročného talianskeho sudcu Rosaria Angela Livatinu (1952-1990) zo sicílskeho Agrigenta, zavraždeného mafiou. Štyria nájomní vrahovia agrigentskej mafie Stidda ho prepadli 21. septembra 1990 v aute na ceste do práce.

Rosario Livatino bol sudcom, ktorý bez veľkej publicity pracoval na periférii a postaral sa o skonfiškovanie majetku nezákonného pôvodu získaného mafiou. Svoju prácu robil s profesionalitou a konkrétnymi výsledkami, preto sa ho mafia rozhodla odstrániť. Keď sa tri roky po jeho smrti stretol s jeho rodičmi pápež sv. Ján Pavol II., nazval ho „mučeníkom spravodlivosti a nepriamo aj viery“.

Pápež František naňho upozornil v novembri minulého roku počas audiencie so študentami a pracovníkmi školy nesúcej Livatinovo meno. Povedal: „Livatino je príkladom nielen pre sudcov, ale pre všetkých tých, ktorí pracujú v oblasti práva: vďaka dôslednej zhode medzi jeho vierou a jeho nasadením sa v práci, i vďaka aktuálnosti jeho myšlienok.“

Prvý český salezián a provinciálny predstavený

Svätý Otec uznal hrdinské cnosti Božieho služobníka Ignáca Stuchlého (1869-1953), spoluzakladateľa českej saleziánskej provincie a jej 

prvého provinciála. Pochádzal z Boleslavi v Hornom Sliezsku (v dnešnom Poľsku), zomrel 84-ročný v českom Lukove v roku 1953.

Od roku 1891 študoval teológiu v Olomouci u dominikánov, avšak štúdiá musel prerušiť. Po spletitom hľadaní svojho povolania bol nakoniec nasmerovaný k saleziánom do Turína. V roku 1895 vstúpil do noviciátu saleziánov a pokračoval v štúdiu. Za kňaza bol vysvätený v roku 1901 v Gorici na pomedzí Slovinska a Talianska, vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Následne pôsobil v Taliansku a Slovinsku.

Od roku 1925 predstavení poverili dona Stuchlého plánovaním založenia českej provincie saleziánov. Na územie Česka prišla rehoľa v roku 1927. Nová česká provincia vznikla v roku 1935 so sídlom vo Fryštáku a Ignác Stuchlý bol menovaný najprv za jej inšpektora a neskôr za provinciála.

V roku 1950 ho mŕtvica pripútala na lôžko a o tri roky neskôr po ďalšej mŕtvici zomrel v domove v Lukove. Proces jeho blahorečenia sa začal v roku 1989.

-zk-

22 decembra 2020, 13:02