Hľadaj

Monsignor Marcos Pavan, vedúci hudobného telesa Cappella Sistina Monsignor Marcos Pavan, vedúci hudobného telesa Cappella Sistina 

Vatikánsky spevácky zbor povedie Mons. Marcos Pavan z Brazílie

Za umeleckého vedúceho Pápežského speváckeho zboru Cappella Sistina vymenoval Svätý Otec František kňaza brazílskeho pôvodu Mons. Marcosa Pavana.

Nový regenschori Speváckeho zboru Sixtínskej kaplnky Mons. Marcos Pavan pochádza z brazílskeho São Paula a má 58 rokov. Povolanie ku kňazstvu zachytil už ako vyštudovaný právnik s advokátskou praxou. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Ríme a 33-ročný prijal vysviacku ako člen kléru brazílskej diecézy Campo Limpo.

Mons. Marcos Pavan má za sebou solídnu umeleckú a hudobnú formáciu s absolvovanými kurzami klavíra a hudobnej teórie, vokálnej techniky a gregoriánskeho spevu, ako aj vedenia zboru. Venoval sa aj koncertnej činnosti a nahrávaniu pre rozhlas a televíziu.

V roku 1998 sa stal členom Pápežského hudobného telesa (Cappella Musicale Pontificia) ako asistent chlapčenského zboru Pueri Cantores. Od roku 2019 viedol vatikánske zbor Sixtínskej kaplnky Cappella Sistina ako dočasný regenschori.

Menovanie Mons. Marcosa Pavana za umeleckého vedúceho (Maestro Direttore) Pápežského zboru Sixtínskej kaplnky (Cappella Sistina) zverejnilo vatikánskej tlačové stredisko netradične v nedeľu, dátum 22. novembra však príznačne patrí v liturgickom kalendári sv. Cecílii, patrónke hudobníkov.

-jb-

27 novembra 2020, 11:43