Hľadaj

Sv. Cyril a Metod Sv. Cyril a Metod 

Vatikánsky denník píše o dosahu Hollého eposu Cyrillo-Methodiada na identitu Slovákov

Denník L´Osservatore Romano v stredu 18. novembra priniesol článok o jednej z najväčších osobností slovenských kultúrnych a duchovných dejín. Predstavil zásluhu katolíckeho kňaza a básnika Jána Hollého na definitívnom spojení identity Slovákov s dedičstvom sv. Cyrila a Metoda.

Autorkou článku s titulom „Ospevovateľ Cyrila a Metoda“ (Il cantore di Cirillo e Metodio) je Silvia Toscanová, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Sapienza v Ríme a je odborníčkou na slovanskú filológiu, ruskú literatúru a cyrilo-metodské dejiny a pramene.

V texte poukazuje na dôležitosť cyrilo-metodskej tradície pre národnú identitu Slovákov, pripomínajúc, že základ spojeniu sv. Cyrila a Metoda so Slovenskom dali osvietenskí historici Juraj Papánek a Juraj Sklenár. V kontexte kodifikácie bernolákovskej slovenčiny autorka dáva do pozornosti najmä osobnosť Jána Hollého, básnika inšpirovaného antickým Vergíliom.

Ako vysvetľuje, po svojom prvom epose Svätopluk sa Hollý v ďalšom diele Cyrillo-Methodiada, napísanom v roku 1834, zameral na cyrilometodskú myšlienku s jasným ideovým zámerom. Samotný básnik ho vyjadril v liste Jurajovi Palkovičovi ešte pred vydaním diela: „Z tejto poémy sa Slováci naučia, ako u nich povstala kresťanská viera a ako sa rozšírila“

Silvia Toscanová hovorí o veľkom ideovom význame básnického počinu Jána Hollého: „Možno vskutku povedať, že Hollý týmto eposom definitívne pripisuje slovenskému národu dedičstvo Veľkej Moravy a dvoch svätých bratov, čím završuje operáciu začatú historikmi na konci 18. storočia. On, slovenský Vergílius, sa týmto stáva pre všetkých «ospevovateľom Cyrila a Metoda»“.

Autorka konštatuje dosah spomenutej historicko-kultúrnej tradície na súčasné dejiny Slovenska, čoho dôkazom je Preambula Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992, kde sa priamo hovorí o „cyrilo-metodskom duchovnom dedičstve a historickom odkaze Veľkej Moravy“.

Silvii Toscanovej vyšla v tomto roku aj vedecká publikácia s talianskym titulom „Ján Hollý (1785-1849) cantore di Cirillo e Metodio“.

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 novembra 2020, 16:18