Hľadaj

Vatikán pripravil poštové známky k Vianociam i k 2200. jubileu Akviley

Filatelistický úrad Vatikánu avizoval vydanie nových poštových známok. Viažu sa k 2200. jubileu mesta Akvilea, k 50. výročiu diplomatických vzťahov Svätej stolice s Európskym spoločenstvom a ako už tradične, budú to aj známky s vianočnou tematikou. Pre zberateľov budú k dispozícii od 10. novembra.

Mesto Akvilea (Aquileia) na severe Talianska v oblasti Udine, založené v roku 180 pred Kristom, je známe ako sídlo mocného stredovekého patriarchátu. Akvilea patrila medzi najdôležitejšie  náboženské a politické centrá stredoveku. Z nášho pohľadu je významná aj kvôli kontaktom v dobe Veľkomoravskej ríše.

Akvilejská bazilika patrí k najstarším kresťanským chrámom

Poštová známka vyobrazuje akvilejskú Patriarchálnu baziliku Nanebovzatia Panny Márie, postavenú v románskom slohu. Tamojšia kresťanská história sa spája s pamiatkou dvojice svätcov, ktorí v Akvilei podstúpil mučeníctvo v roku 70. Sv. Hermagoras bol prvým biskupom Akviley, sv. Fortunát bol jeho diakonom.

Starobylý chrám má pôvod bezprostredne po r. 313, keď vďaka Milánskemu ediktu malo mesto možnosť slobodne postaviť prvú bohoslužobnú budovu. Na jubilejnej poštovej známke, ktorú Vatikán vydal v spolupráci so Zvrchovaným maltézskym rádom a s Talianskou republikou, je zobrazená predná časť baziliky so zvonicou.

Polstoročie diplomatických vzťahov s Európskym spoločenstvom

Druhá nová poštová známka symbolizuje 50. výročie diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Európskou úniou, resp. Radou Európy (1970-2020). Na svojom vyobrazení má tri budovy: sídlo Rady Európy vo francúzskom Štrasburgu, vatikánsku Baziliku sv. Petra a Európsky parlament v Bruseli.

Pripomeňme, že prvé diplomatické vzťahy Svätá stolica nadviazala 30. júna 1970  s vtedajším Európskym spoločenstvom z vôle pápeža Pavla VI., pričom dosiahol, aby bol vedúcemu diplomatickej misie Svätej stolice uznaný aj titul dekana (doyen) v diplomatickom zbore pri Európskych spoločenstvách. Od toho istého roku má Svätá stolica tiež vzťahy s Radou Európy a má možnosť mať stáleho pozorovateľa a spolupracovať s ňou pri presadzovaní ľudských práv a demokracie, napriek tomu, že nie je jej členom.

Pápež František pri svojej návšteve Rady Európy a Európskeho parlamentu v Štrasburgu 25. novembra 2014 nanovo potvrdil disponibilitu Svätej stolice pre otvorený dialóg s európskymi inštitúciami pri rešpektovaní posvätnosti ľudskej osoby.

Betlehemské svetlo pokoja ako téma Vianoc 2020

Filatelistický úrad Vatikánskeho štátu dopĺňa edíciu aj tradičnou vianočnou známkou, tentoraz vydanou spoločne s Rakúskom s tematikou Betlehemského svetla. Ako je zvykom, každý rok pred Vianocami jedno dieťa vybrané z rakúskych skautských skupín prichádza po toto svetlo do Betlehema, do Chrámu Narodenia, kde horí lampa neprerušene už niekoľko storočí. Ako symbol pokoja a bratstva sa toto svetlo prinesené skautmi potom rozšíri cez Vianoce po celom svete. Tradícia sa začala v roku 1986 v rámci rakúskej vianočnej charitatívnej iniciatívy „Svetlo v tme“ (Licht ins Dunkel) na pomoc zdravotne postihnutým deťom a sociálne marginalizovaným.

Nová vianočná známka má podobu diptychu: v pravej časti je Svätý Otec František s lampášikom Betlehemského svetla v rukách, v pozadí má Svätopeterský chrám. V ľavej časti je malý Ježiško v plienkach s natiahnutými rukami, v pozadí s rakúskou svätyňou Christkindl v Steyri.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 novembra 2020, 16:00