Hľadaj

Na Španielske námestie prichádza Svätý Otec tradične 8. decembra Na Španielske námestie prichádza Svätý Otec tradične 8. decembra 

Svätý Otec zverí Rím Nepoškvrnenej súkromne, nie na Španielskom námestí

Tento rok bude mať v Ríme mariánska pobožnosť na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra inú formu ako po iné roky. Svätý Otec nepríde tradičným spôsobom na Španielske námestie, ale „akt nábožnosti, pri ktorom zverí Panne Márii mesto Rím, jeho obyvateľov, ako aj početných chorých na celom svete, vykoná súkromnou formou“, informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

Rozhodnutie urobiť výnimku zo zaužívaného zvyku „vyplynulo z pretrvávajúcej situácie zdravotnej krízy a má za cieľ vyhnúť sa riziku nákazy spojenému so zhlukovaním ľudí,“ vysvetlil vatikánsky hovorca.

-jb- 

30 novembra 2020, 14:39