Hľadaj

 Kardinál Pietro Parolin pri záverečnom príhovore sympózia „Nikdy znovu: Konfrontácia s globálnym nárastom antisemitizmu.“ Kardinál Pietro Parolin pri záverečnom príhovore sympózia „Nikdy znovu: Konfrontácia s globálnym nárastom antisemitizmu.“  

Kard. Parolin pripomenul postoj Cirkvi proti antisemitizmu z roku 1916

Veľvyslanectvo USA pri Svätej stolici zorganizovalo vo štvrtok 19. novembra virtuálne sympózium na tému „Už nikdy viac: Konfrontácia s globálnym nárastom antisemitizmu.“ V záverečnom príhovore vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin spolu s podnetmi pápeža Františka citoval i nedávno objavený list napísaný v roku 1916 vtedajším štátnym sekretárom kardinálom Gasparrim.

Usporiadateľská iniciatíva vyšla od americkej veľvyslankyne pri Svätej stolici, Callisty L. Gingrichovej, ktorá v úvodnom prejave pripomenula nedávne antisemitické útoky na území USA a kroky americkej vlády.

Elan S. Carr, osobitný vyslanec USA pre monitorovanie a boj proti antisemitizmu potvrdil, že antisemitizmus je na vzostupe a zahŕňa ľudí zo všetkých druhov ideologických táborov a náboženských presvedčení. Voči Katolíckej cirkvi vyjadril vďačnosť za jej prioritu boja proti antisemitizmu: „Týmto spôsobom je Cirkev partnerom judaizmu pri vštepovaní ´abrahámovskych hodnôt´,“ uviedol Elan Carr.

Za anticipované otvorenie vatikánskych archívov z obdobia pontifikátu Pia XII. vyjadrila uznanie pápežovi Františkovi riaditeľka medzinárodných akademických programov USA Holocaust Memorial Museum Suzanne Brown-Flemingová.

Na sympóziu vystúpila i zástupkyňa Amerického židovského výboru v Taliansku a pri Svätej stolici Lisa Palmieri-Billigová, podľa ktorej „tu nejde iba o antisemitizmus, ale o zdravie a prežitie samotnej demokracie“. 

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v záverečnom príhovore sympózia zopakoval slová pápeža Františka, že akákoľvek forma antisemitizmu je „odmietnutím nášho kresťanského pôvodu“, a je teda protirečením. Ako uviedol, encyklika Fratelli tutti ponúka reflexiu o deformáciách „základných pojmov“, ktoré sa odrážajú aj v antisemitizme. Ide o pojmy ako demokracia, sloboda, ľahostajnosť, „strata historického zmyslu“ či rasizmus.

Kardinál Parolin citoval nedávno objavený dokument, ktorý napísal v roku 1916 jeho predchodca v úrade, štátny sekretár kardinál Pietro Gasparri. Bol napísaný ako odpoveď na list Amerického židovského výboru, ktorý žiadal reakciu na násilie páchané na Židoch v súvislosti s Prvou svetovou vojnou.

Dňa 9. februára 1916 kardinál Gasparri v liste Americkému židovskému výboru v New Yorku zdôraznil záväzok Cirkvi k obhajobe prirodzeného práva týmito slovami:

«Najvyšší Pontifex […], hlava Katolíckej cirkvi, ktorá vo vernosti svojej náuke od Boha a svojim najslávnejším tradíciám považuje všetkých ľudí za bratov a učí milovať jeden druhého, neprestane vštepovať tak v rámci jednotlivcov ako i národov zachovávanie princípov prirodzeného práva a napomínať akékoľvek ich porušovanie. Toto právo by sa malo dodržiavať vo vzťahu k deťom Izraela tak, ako by to malo byť voči všetkým ľuďom, pretože by nebolo v súlade so spravodlivosťou a samotným náboženstvom robiť tu výnimky čisto z dôvodu odlišnosti náboženskej viery.»

Kardinál Parolin podobne citoval aj písomnú reakciu predstviteľov Amerického židovského výboru na tento list, v ktorej ho nazvali „virtuálnou encyklikou“:

«Spomedzi všetkých pápežských búl, ktoré kedy boli vydané v súvislosti so Židmi počas celej histórie Vatikánu, sa žiadne vyhlásenie nevyrovná tomuto priamemu, nespochybniteľnému deklarovaniu rovnosti pre Židov a proti predsudkom na základe  náboženstva».

Svoj prísevok na virtuálnom sympóziu „Už nikdy viac: Konfrontácia s globálnym nárastom antisemitizmu“ uzavrel vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin  skonštatovaním, že práve medzináboženský dialóg je nevyhnutným nástrojom boja proti antisemitizmu.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 novembra 2020, 12:12