Hľadaj

Stemma Pontificio Stemma Pontificio 

Svätý Otec vymenoval komisiu pre výnimky zo zákona o verejných zákazkách

Pápež František vymenoval k dátumu 29. septembra 2020 špeciálnu Komisiu pre rezervované záležitosti (Commissione di Materie Riservate), zameranú na ekonomickú oblasť. Jej predsedom je kardinál Kevin Farrell a sekretárom Mons. Filippo Iannone. Za členov vymenoval Mons. Fernanda Vérgeza Alzagu, Mons. Nunzia Galantina a P. Juana Antonia Guerrera.

Vymenovanie komisie, o ktorom informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice v dnešnom úradnom bulletine, súvisí so zavedením jednotnej kontroly verejných zákaziek v rámci Svätej stolice a Vatikánu, ktorú predpisuje nová legislatíva. Ide konkrétne o Apoštolský list motu proprio pápeža Františka o transparentnosti, kontrole a konkurencii v procedúrach prideľovania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán, publikovaný 1. júna 2020.

Úlohou Komisie pre rezervované záležitosti bude jednotlivo posudzovať osobitné zákonom predpokladané prípady výnimiek. Bude rozhodovať o tom, pri ktorých úkonoch ekonomickej povahy je nutné zachovať rezervovanosť, čiže zostanú neverejné. Článok 4 spomenutých noriem hovorí o funkcii vyššie spomenutej komisie.

Zákon komisii predpisuje štyri prípady, ktoré môžu byť dôvodom výnimky. Prvou je to, že dotyčný kontrakt je nevyhnutný na vyplnenie medzinárodných povinností a má tam stanovené samostatné pravidlá o zákazkách. Druhá možnosť je, že zákazka bude financovaná medzinárodnou finančnou inštitúciou a zmluvné strany sa dohodli na procedúre. Po tretie to môže byť vec spadajúca pod záväzok mlčanlivosti, o ktorej hovorí motu proprio La Cura Vigilantissima, a napokon je tu možnosť výnimky pre prípad, že zákazka sa týka úradu alebo bezpečnosti pápeža, Svätej stolice, alebo je nevyhnutná na garantovanie misie Cirkvi vo svete a suverenity a nezávislosti Svätej stolice alebo Mestského štátu Vatikán.

Pokiaľ ide o zloženie novovymenovanej Komisie pre rezervované záležitosti, ide všetko o členov Rímskej kúrie a vatikánskeho Governatorátu vo vysokých funkciách. Predseda komisie kard. Farrell je prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život a tiež kamerlengom Svätej Rímskej Cirkvi. Sekretár Mons. Iannone z rehole karmelitánov je predsedom Pápežskej rady pre výklad zákonov.

Mons. Alzaga je generálnym sekretárom Governatorátu Mestského štátu Vatikán, Mons. Galantino je prezidentom Správy majetku apoštolskej stolice (APSA) a páter Guerrero z rehole jezuitov je prefektom Ekonomického sekretariátu.

-jb-

05 októbra 2020, 18:54