Hľadaj

Švajčiarska garda má 38 nových členov

Na Nádvorí sv. Damaza pri Apoštolskom paláci vo Vatikáne sa v nedeľu 4. októbra konala prísaha nových regrútov Pápežskej švajčiarskej gardy. Slávnosť bola presunutá z tradičného termínu 6. mája kvôli pandémii COVID-19 a i teraz sa uskutočnila v súkromnej forme len v prítomnosti najbližších príbuzných, s prísnymi zdravotnými opatreniami.

„Sľubujem slúžiť verne, lojálne a čestne vládnucemu pápežovi a jeho legitímnym nástupcom, budem im oddaný zo všetkých síl, a ak bude potrebné obetujem za ich obranu aj svoj život“ : takto znela slávnostná prísaha 38 nových regrútov Švajčiarskej gardy so zdvihnutou pravou rukou s tromi prstami ako symbol Trojjediného Boha.

„Gran Gala“, čiže slávnostná uniforma vrátane brnenia, ktorú mali nováčikovia na sebe, sa používa výhradne pri pápežských požehnaniach „Urbi et Orbi“ na Vianoce a Veľkú noc. Na slávnostnej prísahe bol prítomný Mons. Edgar Peña Parra, substitút pre všeobecné záležitosti vatikánskeho Štátneho sekretariátu.

Mať priateľov a dôverovať v Pána

Veliteľ Švajčiarskej gardy, plukovník Christoph Graf vyzval regrútov k zachovávaniu princípov solidarity a lojality podľa slov Svätého Otca Františka, a dodal: „Je dôležité mať priateľov, ktorým dôverujeme, ale hlavné je mať dôveru v Pána, ktorý nikdy nesklame.“

Kaplán Švajčiarskej gardy, duchovný otec Thomas Widmer novým regrútom vyjasnil význam prísahy slovami:

„Prísaha nie je iba silným sľubom, je aktom úcty, pretože Boh je toho svedkom. [...] Drahý halapartník, nie si sám, sú s tebou ďalší spolubojovníci, ktorí sú ochotní dať život za Svätého Otca, ktorí nosia rovnakú uniformu ako ty, čo dáva jednotnosť v rôznorodosti a stáva sa symbolom priateľstva.“

Slávnostne sľubovali noví regrúti väčšinou v nemčine a vo francúzštine, ale v menšom počte bola zastúpená aj taliančina a rétorománsky jazyk.

V službe Cirkvi a pápežovi

Pred slávnostnou prísahou mali nováčikovia svätú omšu v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval kardinál Pietro Parolin. Pápež František im vyjadril svoju blízkosť aj pri nedeľnom Anjel Pána, keď povedal:

„Títo chlapci sú skvelí! Švajčiarska garda kráča životom v službe Cirkvi, pápežovi. Sú to statoční chlapci, ktorí sem prichádzajú na 2, 3, 4 roky i viac. Prosím vás o srdečný potlesk Švajčiarskej garde!“.

Pripomeňme, že Svätý Otec František prijal nových regrútov už vo štvrtok 2. októbra na osobitnej audiencii.

Podmienky vstupu do Švajčiarskej gardy

Švajčiarske občianstvo je nevyhnutnou požiadavkou na prijatie do pápežskej gardy, okrem toho, že to musia byť muži slobodní, vo veku od 19 do 30 rokov, s výškou najmenej 174 cm a s bezchybnou reputáciou. Člen gardy môže uzavrieť manželstvo, ale len za podmienky, že má najmenej 25 rokov, päť rokov služby a zaviaže sa konať ju ešte ďalšie tri roky.

Okrem nových 38 regrútov má Švajčiarska garda ďalších 15 adeptov vo fáze formácie; ich prísaha sa predpokladá už v tradičnom termíne, 6. mája 2021.

-mh-

05 októbra 2020, 13:22