Hľadaj

Bartolomej I. na rímskom Antoniáne Bartolomej I. na rímskom Antoniáne 

Ekumenický patriarcha Bartolomej prijal čestný doktorát na rímskom Antoniane

Pápežská univerzita Antonianum v Ríme v stredu 21. októbra pri otvorení nového akademického roka udelila čestný doktorát vo filozofii konštantínopolskému ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I.

Laudatio pri tejto príležitosti predniesol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Zdôraznil v ňom „súzvuk Bartolomeja I. s petrovským magistériom, 

ktorý preukazuje ekumenickú jednotu medzi Cirkvami Východu a Západu“. Kardinál Parolin zároveň pripomenul, že ekumenický patriarcha bol zdrojom inšpirácie pre pápežovu encykliku Laudato si´ a naopak, aj Bartolomej sa nechal inšpirovať spomínanou encyklikou v niektorých svojich spisoch. 

Ekumenický patriarcha prijal ocenenie z rúk generálneho ministra Rádu menších bratov – františkánov a veľkého kancelára univerzity Michaela Anthonyho Perryho.

Vo svojej ďakovnej reči Bartolomej I. zdôraznil, ako „náboženstvá tvoria mosty, aby spoločne zhromažďovali výzvy, ktoré dnes stoja pred ľudstvom“ a upozornil na to, že starostlivosť o životné prostredie je predovšetkým náboženskou a etickou otázkou: „Je nemysliteľné, aby sme sa starali o človeka a zároveň ničili jeho domov“.

Na slávnosti boli prítomní aj kardináli Kurt Koch – predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a  Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 októbra 2020, 16:18