Hľadaj

2020.09.30 Gaetana Tolomeo 2020.09.30 Gaetana Tolomeo 

Cirkvi pribudnú blahoslavení z nedávnej doby, aj talianska trpiteľka Nuccia

Cirkev bude mať onedlho ďalších piatich nových blahoslavených. Rozhodol o tom pápež František v utorok 29. septembra, keď Kongregácii pre kauzy svätých schválil príslušné dekréty.

Svätý Otec potvrdil dekrét o zázraku na príhovor talianskej laičky, Božej služobníčky Gaetany Tolomeovej, nazývanej Nuccia (1936-1997). Budúca blahoslavená zomrela ako 60-ročná v roku 1997. Od detstva trpela postupujúcou paralýzou, väčšinu života prežila nehybná na lôžku, no tajomstvo utrpenia prežívala s vierou. V Ježišovi nachádzala silu, aby aj druhým dodávala odvahu, nádej a úsmev. Svoje utrpenie premenila na modlitbu. Ježišovi hovorievala:

„Moc tvojej lásky, Pane, nech zo mňa urobí ospevovateľku tvojej milosti, nech premení môj nárek na trvalú radosť: na hymnus na život, ktorý víťazí nad smrťou a nech je posolstvom nádeje pre mnohé smutné duše... Vďaka ti, Pane, za dar života... Vďaka Ježišu za to, že si premenil môj plač na radosť... Vďaka za všetko, dobrý a milosrdný Otče! Chválim ťa, velebím a žehnám za každé prijaté gesto lásky, no predovšetkým za každú trpenú útrapu. Chcem ti ďakovať osobitne za dar nehybnosti, ktorá bola pre mňa skutočnou školou odovzdanosti, pokory, trpezlivosti a vďačnosti a  pre priateľov z mojich Getseman bola cvičiskom lásky k blížnemu a každej ďalšej cnosti“.

Blahoslavenými budú aj štyria španielski kňazi, Boží služobníci Cástor Sojo López a traja spoločníci, ktorí boli zabití kvôli viere počas španielskej občianskej vojny v rozpätí rokov 1936-1938. Pápež  František schválil dekrét o ich mučeníctve.

Okrem blahoslavených Cirkvi pribudnú aj dve ctihodné Božie služobníčky. Svätý Otec potvrdil hrdinské cnosti dvoch zakladateliek rehoľných kongregácií zo Španielska: Francisca Pascual Doménech (1833-1903) a Maria Dolores Segarry Gestoso (1921-1959).

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 októbra 2020, 12:49