Hľadaj

2020.09.19 Fondazione Banco Farmaceutico 2020.09.19 Fondazione Banco Farmaceutico 

Zverejnili tému Svetového dňa médií 2021: „Poď a uvidíš!“

Už je známa téma budúcoročného Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Sú ňou slová z Jánovho evanjelia: «Poď a uvidíš!» (Jn 1,46) s podtitulom „Komunikovať stretávaním sa s ľuďmi takými, akí sú a tam, kde sú“.

Tému zverejnila Svätá stolica v deň Sviatku svätých archanjelov, 29. septembra. Pripomeňme, že sv. Gabriel je ako nositeľ dobrej zvesti Panne Márii patrónom Vatikánskeho rozhlasu i všetkých vatikánskych médií.

V poradí už 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov bude Cirkev sláviť v nedeľu pred Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 16. mája 2021.

Slová tvoriace tému budúcoročného Dňa médií, ktorú vybral Svätý Otec, sú slová apoštola Filipa z nasledujúceho Jánovho evanjeliového úryvku:

«Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“» (Jn 1,43-46).

Hlásanie evanjelia sa ešte pred samotnými slovami uskutočňuje prostredníctvom pohľadov, svedectiev, skúseností, stretnutí a blízkosti, uvádza sa v komuniké Svätej stolice. Ďalej sa v ňom vysvetľuje:   

„V epochálnej zmene, ktorú prežívame, v čase, ktorý nás zaväzuje k udržiavaniu spoločenskej vzdialenosti v dôsledku pandémie, dokáže komunikácia umožniť blízkosť potrebnú na to, aby sme rozpoznali to, čo je podstatné a skutočne pochopili zmysel vecí.

Nepoznáme pravdu, ak ju nezakúšame, ak nestretávame osoby, ak nemáme účasť na ich radostiach a na ich bolestiach. Staré úslovie: „Boh ťa stretáva tam, kde si“, môže byť sprievodcom pre tých, ktorí sa angažujú v mediálnej a komunikačnej práci v Cirkvi.

V povolaní prvých učeníkov, keď im Ježiš ide v ústrety a pozýva ich  nasledovať ho, vidíme aj pozvanie k používaniu všetkých médií, vo všetkých ich formách, aby sme sa dostali k ľuďom takým, akí sú a tam, kde žijú.“

-zk-

29 septembra 2020, 13:49