Hľadaj

BELARUS-ELECTION/PROTESTS BELARUS-ELECTION/PROTESTS 

Vatikán sa vyjadril v Ženeve k situácii v Bielorusku

Na zasadaní Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve ohľadom situácie v Bielorusku vystúpil v piatok 18. septembra aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Mons. Ivan Jurkovič.

Vatikánsky predstaviteľ arcibiskup Jurkovič poukázal na úsilie vyvíjané zo strany Svätej stolice vo vzťahu k Bielorusku:

„Svätá stolica s veľkou pozornosťou sleduje spoločensko-politickú situáciu po voľbách v Bielorusku a obnovuje svoj apel za pokojné a spravodlivé vyriešenie napätí 

prostredníctvom úprimného dialógu, odmietnutia násilia a rešpektovania spravodlivosti a základných ľudských a občianskych práv.

Svojím nedávnym apelom a následnou návštevou sekretára pre vzťahy so štátmi v Minsku, Svätý Otec preukázal osobitnú a hmatateľnú pozornosť voči celej krajine a zvlášť voči miestnej Katolíckej cirkvi. Je nádej, že rozličné stretnutia a diskusie, ako s občianskymi tak i cirkevnými predstaviteľmi, môžu viesť k hlbšiemu porozumeniu ekleziálnej misie Cirkvi a napomáhajúcej roly, ktorú zohráva pri posilňovaní spoločenského zmierenia a národnej súdržnosti.

Pri hľadaní pokojného riešenia aktuálnej krízy Svätá stolica považuje za nevyhnutné, aby demonštranti prezentovali svoje požiadavky pokojným spôsobom. Je tiež nevyhnutné, aby vládne autority prejavovali zdržanlivosť a načúvali hlasom svojich občanov a zostali otvorené ich oprávneným ašpiráciám, zaistiac plné rešpektovanie ich občianskych a ľudských práv.“

Apoštolský nuncius Mons. Jurkovič vyjadril túžbu Svätej stolice „po pokojnom a rýchlom vyriešení súčasných napätí“ a tiež „otvorenosť k akýmkoľvek ďalším rozhovorom, ktoré by mohli priviesť k tak potrebnému pokoju“.

Pripomeňme, že vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher navštívil Bielorusko v dňoch 11. až 14. septembra.

-jb-

19 septembra 2020, 15:41