Hľadaj

A cross is pictured at the cathedral of Our Lady of Kaya in the city of Kaya A cross is pictured at the cathedral of Our Lady of Kaya in the city of Kaya 

Burkina Faso ratifikovala zmluvu so Svätou stolicou o právnom postavení Cirkvi

Výmenou ratifikačných nástrojov vstúpila v pondelok 7. septembra do platnosti dohoda medzi Svätou stolicou a africkým štátom Burkina Faso o právnom statuse Katolíckej cirkvi v krajine.

Dohoda bola podpísaná 12. júla 2019 vo Vatikáne, jej signatárom za Svätú stolicu bol sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard 

Gallagher.

Spomínaná dohoda „garantuje Cirkvi možnosť vykonávať svoju misiu v krajine. Osobitne je ňou uznaná verejná právna subjektivita Cirkvi a jej inštitúcií. Obe strany sa ňou pri zachovaní svojej nezávislosti a autonómie zaväzujú spolupracovať na morálnom, duchovnom a materiálnom blahu ľudskej osoby a na podpore všeobecného dobra“, uvádza sa v komuniké Tlačového strediska Svätej stolice.

V Burkine Faso sa ku Katolíckej cirkvi hlási 19% obyvateľov. Dominantným náboženstvom v krajine je islam so zastúpením 60%. Protestantov je cez 4%. Medzi ďalšími náboženskými skupinami sú aj prívrženci animizmu.

Na margo súčasnej situácie v krajine pripomeňme, že už štyri roky je Burkina Faso destabilizovaná ozbrojenými útokmi najmä islamistických skupín. Viac než milión ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy. Ako informovala Medzinárodná charita vo svojej júlovej výzve na pomoc Burkine Faso, ide o najrýchlejšie sa vyvíjajúce vnútorné vysídľovanie v celosvetovom meradle. Obyvateľstvo je okrem toho vystavené extrémnym klimatickým zmenám – záplavám, suchám a inváziám kobyliek. Dejiskom vyššie spomenutých ozbrojených násilných činov sú aj okolité krajiny Mali a Niger.

-zk-

07 septembra 2020, 13:56